Innovation

För att världssamfundet ska bli hållbart, måste energisystem utvecklas och visa vägen. Det behövs innovation.

Det nordiska elsystemet har historisk sett varit ”enkelt”. Energin har producerats i stora, flexibla produktionsanläggningar och skickats till konsumenterna. Men om vi ska elektrifiera vårt samhälle, krävs mycket mer elproduktion. Denna ska vara förnybar. I framtiden kommer elen vi använder i att högra grad komma från icke-reglerbara källor som sol- ooch vindkraft. Dessutom kommer vi att använda el på nya sätt och energiproduktionen kommer röra sig närmre slutanvändarna.

Ett energisystem som ändras kommer innebära många utmaningar, men också möjligheter. På Aneo utnyttjar vi dessa möjligheter för att bidra till att förverkliga ett utsläppsfritt samhälle, samtidigt som vi skapar hållbara företag. Vi arbetar med nya sätt att producera energi på, men också med energitjänster som möjliggör elektrifiering av Europa.

När vi säger “innovation” på Aneo, menar vi processen att skapa något som är nytt, nyttigt och utnyttjat. Vi utvecklar mycket själva, men förlitar oss också på ett nätverk med teknikföretag, universitet, studenter och andra samarbetspartners för att se till att vi alltid ligger steget före.

Production environment