Studenter

Som student har du möjlighet att få sommarjobb och deltidsjobb på Aneo. Du kan också skriva din bachelor- eller masteruppsats i samarbete med oss. Vår erfarenhet är att unga människor tillför nya perspektiv, ny energi och nya kunskaper. Därför ser vi samarbetet med studenter som ömsesidigt givande.

Det är en del av vårt samhällsuppdrag att ge unga människor möjlighet att skaffa sig konkret arbetslivserfarenhet inom den gröna omställningen samtidigt som vi ser det som en viktig del i att vara öppna, modiga och ansvarstagande i en lärande organisation.

Sommarpraktikant

Vad kan du förvänta dig som sommarpraktikant hos oss?

Vårt sommarprogram löper över 6 veckor med 3 veckors gemensam obligatorisk semester. Starten sker vanligtvis i mitten av juni och programmet avslutas i mitten av augusti.

Under den här perioden får du som praktikant jobba med projektuppgifter som koncernen vill fokusera på, antingen på egen hand eller tillsammans i grupp. Du ingår också i ett gemensamt professionellt och socialt program. Du tilldelas en mentor/projektledare som hjälper dig med projektuppgiften.

Vem är du?

Du studerar och uppfyller kraven i annonserna. Du är ÖPPEN, delar med dig av dina kunskaper och banar väg för nya idéer. Du vill utvecklas samtidigt som du bidrar till vår gemensamma utveckling och organisationens lärande. Du är MODIG och vågar anta nya utmaningar. Du försöker, misslyckas och lär dig och utbyter gärna erfarenheter med dina kollegor. Du är ANSVARSFULL och håller det du lovar. Du tar dig tid att lyssna och eftersträvar en god och nyskapande arbetsmiljö.

Tjänsterna annonseras under Lediga tjänster

Kandidat- och masteruppsats

Att skriva en kandidat- eller masteruppsats tillsammans med Aneo ger en unik möjlighet att handskas med och undersöka de aktuella frågor som energibranschen arbetar med.

 

Har du en idé på en uppsats eller är du bara intresserad av att skriva en uppsats tillsammans med oss? Ta kontakt 

Kontakta oss

Samarbete

Aneo har många olika samarbeten och samarbetspartners som ger oss tillgång till nya idéer och möjligheter

  • SPARK* - NTNU
  • AI Lab
  • 6AM
  • NTNU Entreprenørskole
  • Renergy
  • EIP
  • Klimapartner
  • Ada - NTNU (från 2023)
Production environment