Sørmarkfjellets vindkraftspark

Sørmarkfjellets vindkraftspark ligger i Osens och Flatangers kommuner.
Planområdet omfattar 9,3 km2. Tillståndet beviljades 2013. Tillståndet avser en kapacitet på 130,2 MW installerad effekt. Den förväntade årliga produktionen är 440 GWh.

Location
Flatanger
Year started
2021
Installed power
130
Yearly production
440
Number of turbines
31
Turbine type
Vestas V117
Production environment