Roan vindpark

Fosen har bland de bästa vindresurserna i hela Europa.

Roan Vindpark är den nästa största vindkraftsparken i Fosen. Den består av 71 turbiner. Varje år producerar vindkraftsparken 884 GWh förnybar energi, vilket motsvarar elförbrukningen för 44 000 hushåll. Vindturbinerna är av typen Vestas V117 och varje turbin har en installerad effekt på 3,6 MW, vilket ger totalt 255,6 MW.

Vindkraftsparken ägs av Roan Vind DA och drivs av Aneo.

Location
Åfjord
Year started
2018
Installed power
255,6
Yearly production
884
Number of turbines
71
Turbine type
Vestas V117
Production environment