Hundhammerfjellet vindkraftspark

Hundhammerfjellet vindkraftspark ligger i Nærøy kommun.

Planeringsområdet omfattar 1,6 km2. Tillståndet beviljades i april 2017. Den kapacitet som fått tillståndet är 55,5 MW installerad effekt. Förväntad årsproduktion är 211 GWh.

Location
Nærøy
Year started
1998
Installed power
54,7
Yearly production
211
Number of turbines
14
Turbine type
12 Vestas V136, 2 Enercon
Production environment