Grimsås vindkraftspark

Ligger i Tranemo kommun i Västergötland, i södra Sverige.

Investeringen, tillsammans med Brännilden vindkraftspark, var den första som Aneo gjorde i ny energiproduktion utanför Norge. Förvärvet innebar en ökning med nästan 30 procent av Aneos ägande i vindkraftsproduktion, och det var ett viktigt första steg mot att etablera Aneo som en fullt integrerad vindkraftsaktör i Sverige.

Location
Tranemo (Sverige)
Year started
2020
Installed power
47
Yearly production
140
Number of turbines
13
Turbine type
Siemens (SG 3.6-130)
Production environment