Frøya vindkraftspark

Frøya vindkraftspark ligger i Frøya kommun.
Planeringsområdet omfattar 6,6 km2. Tillståndet beviljades 2012. Den kapacitet som fått tillståndet är 60 MW installerad effekt. Man sökte ursprungligen tillstånd för Frøya vindkraftspark 2004 med en installerad effekt på 200 MW, men har efter tillståndsbehandlingen minskats till 60 MW installerad kapacitet och med en förväntad årlig produktion på 201,8 GWh. Tillståndet beviljades 2012, detta överklagades och slutligt tillstånd beviljades av olje- och energidepartementet i augusti 2013.

Location
Frøya
Year started
2020
Installed power
58,8
Yearly production
201,8
Number of turbines
14
Turbine type
Vestas V136
Production environment