Brännliden vindpark

Ligger utanför Storträsk i Skellefteå, norra Sverige.

Investeringen, tillsammans med Grimsås vindkraftspark, var den första som Aneo gjorde i ny energiproduktion utanför Norge. Förvärvet innebar en ökning med nästan 30 procent av Aneos ägande i vindkraftsproduktion, och det var ett viktigt första steg mot att etablera Aneo som en fullt integrerad vindkraftsaktör i Sverige.

Location
Skellefteå (Sverige)
Year started
2018
Installed power
42
Yearly production
145
Number of turbines
10
Turbine type
Vestas (V136 - 4,2 MW)
Production environment