Jobber du i varehandelen? Bedre kontroll på ventilasjonsanlegget ditt kan spare store kostnader

Alle næringsbygg har et myndighetskrav om riktig ventilering og inneklima for sine kunder og ansatte. Men visste du at et ventilasjonsanlegg kan være en stor energityv og potensielt gi deg unødvendig høye driftskostnader?

Lengre ned i denne artikkelen finner du en liste med konkrete tiltak du kan starte selv, som bidrar til at du får optimal drift av ventilasjonsanlegget og dermed en lavere strømregning. Men først skal vi snakke litt om samspill.

 

Samspillet mellom et ventilasjonsaggregat og et kjøle- og fryseanlegg eller varmeanlegg, er nemlig ganske viktig. Et godt samspill kan spare deg for store energikostnader, mens et dårlig samspill kan gjøre at viktig overskuddsenergi går til spille.

I verste fall fyrer du rett og slett for kråka. Les videre for å se hvordan godt samspill lar deg gjenvinne energien som du allerede produserer i butikken.

 

Energigjenvinning som reduserer strømforbruket

Ventilasjonsanlegget i en vanlig dagligvarebutikk bruker normalt gjenvunnet varme fra kjøl/ frys som hovedenergikilde og med et EL-batteri som spisslast. Hvis noe er teknisk feil i gjenvinningskjeden, eller hvis anlegget ikke er tilstrekkelig optimalisert, vil ventilasjonsanlegget bruke unødig strøm til oppvarming. Det kan fort bli ganske dyrt.

Med godt samspill, altså riktig utbygging og optimalisering, er det mulig å kutte behovet for ekstra elektrisk varme til et absolutt minimum. Samtidig gjenvinner du viktig overskuddsenergi som ellers ville gått til spille.

 

La oss ta et eksempel.

 

Les mer: Kan en oppgradering av kjøledisken redde både budsjettet og miljøet? Lær mer om energisparing og “energy as a service

 

Eksempel på optimalisering og samspill

Nedenfor ser du energiforbruket til en dagligvarebutikk i Innlandet på cirka 1000 m². Butikken bruker ventilasjon som hovedkilde for oppvarming.

Eksempelet viser hvor store utgifter butikken får hvis ventilasjonsanlegget ikke er optimalisert for gjenvinning av varmeenergi fra kjøl/frys og ikke er optimalisert for butikkens åpningstider.

I eksempel 1 ser du et ventilasjonsanlegg som kun bruker strøm fra strømnettet som energikilde. I eksempel 2 bruker ventilasjonsanlegget gjenvunnet varme fra butikkens kjøle- og fryseanlegg.

Eksempel

 

1. Anlegg som ikke er optimalisert

Driftsdager i året:                           

365 dager

Årlig varmebehov ved 24t drift (som dekkes av EL-batteri):

105 199 kWh

 

*Strømpris 1,5 kr/kWh                  

Årlig energikostnad     157 798,5 kr

 

 

2. Anlegg som er optimalisert

Driftsdager i året:

280 dager

Årlig varmebehov ved 16t drift (som dekkes av overskuddsvarme fra kjøl/frys):

46 115 kWh

 

 

*Strømpris 1,5 kr/kWh 

Årlig energikostnad hvis varmebehovet dekkes av strøm: 

69 172,5 kr

Årlig energikostnad hvis varmebehovet dekkes av kjøl/frys 0 kr

 

(*kilde: SSB)

 

Sparer over 150.000 kr. årlig

Ved å optimalisere samspillet mellom ventilasjonen og kjøl/frys, og påse at anlegget kun er aktivt i butikkens åpningstider (16 timer daglig fra mandag til lørdag, og avslått på søndag), vil denne butikken kunne spare over 150.000 kroner årlig sammenlignet med et anlegg som kun går på EL-batteriet alene og er aktivt hele døgnet.

 

Dette gjelder kun til oppvarming. Utlegg som for eksempel overvåkning og service vil komme i tillegg.

 

Les mer: Fokus på energigjenvinning er et viktig steg på veien mot bærekraftige bygg. Lær mer om hvordan varehandelen kan oppnå miljøsertifiseringen BREEAM-NOR.

 

Liste med konkrete tiltak for ventilasjonsanlegg i næringsbygg

Hvor bør du starte? Det er flere ting som gjør at ventilasjonsaggregatet bruker unødvendig mye energi i form av gjenvunnet energi eller strøm fra strømnettet. Vi anbefaler at du starter med disse tiltakene:

 

  • Sørg for at anlegget er tilknyttet et SD-anlegg som overvåker energibruken og alarmerer hvis noe ikke fungerer som det skal.

 

  • Optimaliser anlegget ved å gå nøye gjennom drift og innstillinger for blant annet roterende gjenvinner, EL-batteri, varmebatteri og driftstider.

 

  • Bytt alle luftfiltre minst 1 gang i året (og ved akutte behov). Da får du lavere trykk i aggregatet, og en mer effektiv filtrering av luften.

 

  • Dobbeltsjekk at anlegget får profesjonell service minst en gang i året, og at denne servicen dekker punktene som nevnes over.

 

Les mer: Tiltak som dette bidrar til å effektivisere energiflyten i et næringsbygg. Lær mer om energieffektivisering og 7 grep som får ned energiforbruket i butikken din.

Et stort rom med mange sølvskap og rør
Ventilasjonsaggregat

Samler energieksperter fra ulike fagfelt

Dagens ventilasjonsanlegg i varehandelen gjør en relativt god jobb, men vi ser at det er et stort potensial for optimal og energiriktig drift – og besparelser på energibruk. Ofte mangler det tilstrekkelig oppfølging og overvåking for å hente ut dette potensialet. Et optimalisert system krever god planlegging, utførelse og oppfølging i etterkant.

 

Profesjonelle serviceaktører representerer tradisjonelt ulike fagfelt. De leverer enten ventilasjon eller kjøl/frys/varmeanlegg, og samspillet mellom systemene har ofte ikke fått nok oppmerksomhet. Aneo Retails tverrfaglige kompetanse er derfor nøkkelen til kostnadsbesparelsene som vi nevner over.

 

Få bedre oversikt med et tverrfaglig team

Som kunde hos Aneo får du en årlig tverrfaglig befaring på de tekniske systemene i butikken din. I tillegg overvåker vi anleggenes funksjoner og alarmer, og sender deg en månedlig statusrapport. Den gir deg oversikt over påløpte servicekostnader, tilstand på utstyr, anbefalte investeringer, og annen informasjon fra vårt driftsstyringssystem.

 

Les mer: Få full oversikt med den månedlige statusrapporten fra Aneo Retail.

 

Kontakt

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en uforpliktende prat om energiflyten i din butikk. Vi kommer gjerne på befaring, og kan bistå dersom du planlegger små eller store oppgraderinger.

Production environment