Breeam-Nor

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.*

 

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

 • Høyere markedsverdi

 • Høyere leieinntekter

 • Større belegg

 • Lavere driftskostnader

 • Økt brukertilfredshet

 • Redusert finansiell risiko

 

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer:

Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.*

*Norsk Byggallianse

 

Hvordan kan Aneo Retail bidra med å oppnå BREEAM-NOR poeng

Aneo Retail kan bidra med poeng innenfor Kulde- og ventilasjon og Energi som faggruppe. Vi bistår kunden fra butikkens planleggingsfase og ut til idriftsettelse og daglig drift, samtidig som vi bistår leverandørene med hvordan de kan svare ut dokumentasjonen som kreves i prosjektene.

I tett samarbeid med butikkens valgte leverandører på kjøl/frys og ventilasjon utarbeider vi dokumentasjon sammen som viser at produktet tilfredsstiller kravene.

Vi bistår med utarbeidelse av dokumentasjon i BREEAM prosjekter med å oppnå poeng i hovedsakelig følgende emner:

 

 • ENE 05 Energieffektive kjølelagre, inntil 3 poeng
 • POL 01 Påvirkning fra kuldemedier, inntil 3 poeng
 • HEA 02 Inneluftkvalitet, bidra med inntil 2 poeng
 • HEA 03 Termisk miljø, bidra med inntil 2 poeng
 • ENE 02a Energimåling (delmålere for kjøl/frys/varmegjenvinning og energiovervåking), bidra med inntil 3 poeng

 

Utover disse kan vi bistå og bidra til at sluttkunde oppnår poeng i følgende emner sammen med andre fag/aktører:

 

 • Man 01 Konseptutvikling og prosjektoptimalisering
 • Man 02 Livsløpskostnader og levetidsplanlegging
 • Man 04 Idriftsetting og overlevering
 • Man 05 Prøvedrift og oppfølging
 • Hea 01 Visuell komfort
 • Hea 04 Forebygging av legionella (hvis befuktning i ventilasjon)
 • Hea 05 Lydforhold
 • Ene 04 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp
 • Ene 08 Energieffektivt utstyr (avhengig av BREEAM AP)
 • Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Referanseprosjekt: Coop Extra Fabrikkvegen

Det tette samarbeidet og valg av moderne og miljøvennlige løsninger i alle deler av prosjektet, har gitt Extra Fabrikkveien sertifiseringen BREEAM Good.

Coop Extras nye butikk I Brumunddal har oppnådd Breeam Good.

Her har vi bidratt direkte med disse sertifiseringspoengene:

3 poeng i POL 01 naturlige kuldemedier

3 poeng i ENE 05 Energieffektive kjølelagre

2 poeng i ENE 08 Energieffektivt utstyr (sammen med Coop Innlandet)

 

I tillegg har vi indirekte bidratt med poeng for blant annet:

HEA 01 Visuell komfort (tilfredstiller krav sammen med andre fag)

MAN 04 Idriftsetting og overlevering (tilfredstiller krav sammen med andre fag)

 

Kontaktpersoner i Aneo Retail for bistand med BREEAM dokumentasjon:

 

Steinar Ruud

   t: 459 10 857

   e: steinar.ruud@aneo.com

 

 Lars Magnus Ballangrud

   t: 902 56 660

   e: lars.magnus.ballangrud@aneo.com

 
Production environment