Energieffektivisering: 7 enkle grep for å få ned energiforbruket i butikken din

Vår erfaring tilsier at det er store forskjeller mellom butikker når det kommer til energieffektivisering. Tilsynelatende like butikker med tanke på byggeår, størrelse og innhold, kan driftes helt forskjellig. Det utgjør en god del på energiforbruket.

en mann holder en hvit ledning

Det er mange tiltak butikkene kan gjøre selv som vil gi positiv effekt på energibruken i det daglige. Her er 7 konkrete grep for energieffektivisering som du kan ta fatt på med en gang:

 

1. Varestabling

Sørg for at varene er stablet i kjøl- og frysedisk og reoler slik at de ikke overskrider varemerket. Da sikrer man god luftsirkulasjon, færre problemer med temperatur, og bruker mindre energi på kjøling.

 

person som holder en boks med iskrem i kjøledisk i butikk

 

2. Dører (Opptil 7000 kWh besparelse*)

«Et kjølerom hvor døren ikke er lukket, er bare et litt kaldere rom»

Husk å lukke dører på kjøle- og fryserom, og å bruke viftestopp ved varelasting. Dersom dører står mye åpen, vil kjøle- og frysemaskinen bruke unødvendig mye energi for å holde riktig driftstemperatur.

Hold porter i varemottak, og mellom lager og butikk stengt. Har butikken luftgardin i inngangsparti eller i varemottaket? Flott! Disse kan brukes uten å aktivere varme på sommer, høst og vår, og vil holde kulderaset fra dører og porter ute. Sett også inngangsdøren i vinterinnstilling mellom oktober og april.

 

varmpepumpe over garasjedør i butikk
Denne luftgardinen hos Coop i Brumunddal gjenbruker overskuddsvarmen fra kjøleanlegget

 

3. Renhold (Opptil 13 000 kWh besparelse*)

Å holde luftveiene i disker, reoler og plug-in fri for støv er viktigere enn man tror!

Renhold i disker og reoler innebærer:

  • Støvsuging nede i disker og under bunndeksel/1.hylle
  • Støvsuging av utblås i disker og reoler (Honeycomb)

 

Rengjøring av plug-in disker

Riktig renhold av plug-in utstyr er ofte butikkens eget ansvar, og er et enkelt tiltak man kan gjøre for å redusere energiforbruket. Rengjør kondensatorene på varm side. Sørg for luft rundt møbelet og at det ikke er noe som hindrer luftstrømmen. Det lønner seg å støvsuge kondensatoren, da mye støv fører til betydelig og unødvendig mer bruk av energi.

Dersom plug-in frysedisken har over 3cm rim i disken, bør denne avrimes for å få en mest mulig effektiv frysedisk.

 

Redusere energibruken til kjølereoler

Kjølereolene har avløpskar for å håndtere kondens. Under rillene i fronten på kjølereolene samler det seg ofte støv, skitt og rester fra mat som kan blokkere luftstrømmen og dermed gjør at kjølerolen må være i drift lenger enn nødvendig for å nå temperaturen. Regelmessig rengjøring i avløpskaret bidrar til å holde egenskapene til kjølereolen optimale.

 

grønne ølbokser med røde stjerne
Honeycomb bør støvsuges regelmessig for å holde luftveiene åpne

4. SD anlegg

Har du sjekket SD-anlegget i det siste?
Dersom du ikke har driftsovervåking fra Aneo Retail, kan en titt på SD-anlegget være lurt. Sjekk alarmer, og ta kontakt ved behov for bistand.

 

Les mer om våre drifts- og overvåkningstjenester her

 

5. Lys (Opptil 2000 kWh besparelse*)

Lys er et av de komponentene som bruker mest energi i butikken. For å redusere energibruken for lys kan man slå det av der det er mulig, for eksempel i garderober, toaletter, kjellere og andre områder som ikke berører kunder eller salg. En mulighet er å investere i lyspærer med bevegelsessensor i rom der lysdisiplin er vanskelig.

 

6. Varmekabler (Opptil 15 000 kWh besparelse*)

Varmekabler til bruk i rampe, inngangsparti, eller takrenne bør i utgangspunktet være tilknyttet automatikk for snøsmelting. Dersom dette styres manuelt, bør varmekabler kun brukes ved 0°C og fare for nedbør.

 

7. Maskinrom (Opptil 50 000 kWh besparelse*)

Ta morgenkaffen sammen med kjøleanlegget ditt!

Har du vært i maskinrommet i det siste? Å gå en tur innom rommet hvor kjøle- og fryseanlegget er lokalisert kan spare butikken for mye problemer. Gjør det til en vane å se, lytte og lukte.

 

Det lønner seg å rydde i maskinrommet. Dette rommet er ikke et lager, uansett hvor fristende det måtte være. Se etter alarmlamper som lyser, og hør etter ulyder fra teknisk anlegg. Dersom det lukter svidd i maskinrommet, kontakt servicepartneren.

 

Metall trapper og rør
Maskinrommet i butikken bør holdes ryddig og oversiktlig.

 

 

*Estimerte tall som beregnes ut i fra størrelse på butikken

Vil du vite mer om energieffektivisering i butikk?

Ta kontakt med Steinar Ruud, avdelingsleder for rådgivningstjenester

459 10 857
telefon
Production environment