Energy as a Service - abonnér på utstyr og drift

Energisparing: Kan en oppgradering av kjøledisken redde både budsjettet og miljøet?

Abonnér på frysedisker inkludert drift og overvåkning

Det er ingen hemmelighet at en gammel kjøledisk i butikk kan være en miljøversting og en tidstyv. Heldigvis er det flere og flere som ønsker seg rådgivning i forbindelse med investering i kjølesystemer. Det kan spare både miljøet - og budsjettet.

 

I Aneo Retail er hovedfokuset vårt rettet mot energisparing, kostnadsreduksjon og bærekraftige energiinfrastrukturer i dagligvarebransjen. Målet vårt er at du, som driver av en dagligvarebutikk eller er regionsjef for flere butikker, skal få kontroll- og tilgang på energien, altså strømmen, vannet- og/eller lufta, som allerede befinner seg i butikken. 

Med dette befinner vi oss i hjertet av det trendende begrepet Energy as a Service.

Dette er EaaS

“Fra capex til opex”

Energy as a service, eller “EaaS”, omhandler salg av energi, teknologi og analyser, tilgang til energi og nett, og personlig service. En rapport publisert i Fortune Business Insights viser at det globale markedet vil øke med hele 24 billioner dollar fra 2019 til 2027. 

Adopsjonen av EaaS i næringslivet knyttes til et ønske om å kutte energikostnadene til bygg samtidig som karbonutslippet også reduseres. Markedet utvikler seg rundt et felles mål om å holde klimatisk- og økonomisk balanse. 

Istedet for å ta upfront investeringer flytter man kostnadene til driftsbudsjettet, altså fra capex til opex.

Dagligvarebransjen: en versting med gode intensjoner

Dagligvaresektoren er en av bransjene med høyest energiforbruk i Norge. Ifølge Enova (2017) bruker dagligvarebutikker mest energi per kvadratmeter av byggene som inngår i statistikken. En rapport fra 2014 viser at kjøl- og fryseranleggene står for omtrent halvparten av energiforbruket til en dagligvarebutikk. 

Les mer: Topp moderne butikk hos Coop Extra Fabrikkveien. Aneo Retail har tatt hele investeringskostnaden.

Ved å investere i tekniske anlegg som produserer og/eller lagrer sin egen energi, vil det dermed foreligge et betydelig potensial for store besparelser på både miljø og økonomi. Energieffektivisering gjort riktig vil være lønnsomt, og en bidragsyter til positiv avkastning, selv med investeringstiltak.

Det er gode nyheter for deg og butikken.

The Service: du abonnerer, vi betjener

Vi er dristige og hevder at et helhetlig syn på energiinfrastrukturen i en dagligvareforretning vil hjelpe deg i bransjen med å tenke langsiktig, miljøvennlig og kostnadsbesparende. Alt i ett jafs.

Allerede første tiden etter at man har gjort ENØK tiltak i bygget, vil man oppleve en betydelig reduksjon i energibesparelse. I mange tilfeller vil energiforbruket etter en tid øke igjen. Grunnen til dette kan være at de ulike utstyrskomponentene ikke samspiller godt nok med hverandre, fordi det er valgt feil utstyr eller at det krever justeringer underveis for optimal drift. 

 

Graf: Med EaaS-abonnement vil energiforbruket holdes nede over tid -i hele utstyret sin levetid. Dette pågrunn av optimal prosjektering og design, kontinuerlig overvåkning og optimalt samspill. 

En av våre kunder, Coop Økonom, kunne fortelle om følgende utvikling i sin årsrapport:

Avtalen som ble inngått i slutten av desember 2020 sikrer oss en besparelse og energireduksjon i størrelsesorden 295 000,-/mnd samt reduserte service og vedlikeholdskostnader på ca. 105 000,- pr mnd. Totalt ca. 4,8 millioner kroner pr år eller 48 millioner over hele kontraktsperioden. I tillegg bidrar den til at anleggene blir oppgradert. Det er inkludert en tjenestedel med 24/7 alarmsentral og oppkobling mot Aneo Retails driftssentral.

- Coop Økonom, 2021

Kjøledisken i et langtidsperspektiv

Ved å abonnere på tekniske løsninger slipper du å bruke tiden din på leverandørforhandlinger og alarmer som går av. Vårt team tar ansvar for hele prosessen med å oppgradere butikken til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger.

Med Solution abonnementsløsning hjelper vi deg med prosjekteringen, anbudsinnhentingen, prosjektledelsen og finansieringen av oppdatert kjøleteknologi, i tillegg til kvalitetssikring og overvåking i avtaleperioden  – som er på 10 år. Du slipper også å bruke eget personell til oppfølgingen av det tekniske.

 

Les mer om våre abonnement

 

Tanken er at du og matbutikken skal oppleve redusert energiforbruk, lavere service- og vedlikeholdskostnader og mindre matsvinn. Visjonen er at du som driver en eller flere butikker i dagligvarebransjen skal få mer tid til overs, et romsligere budsjett og et bedre klima.

 

Vi i Aneo vil bidra til en bærekraftig utvikling sammen med våre kunder. Les mer om hvordan vi jobber med å bidra til en raskere omstilling i dagligvarebransjen og varehandelen.

Lønnsomt med bærekraftige løsninger
Production environment