Senk driftskostnadene dine med Aneo Retail som partner

Priskrig på varer, lavere omsetning og uforutsigbare, høye energipriser gjør det tøffere om dagen å være i dagligvarebransjen. Aneo er en langsiktig driftspartner for deg og dine butikker. Vi sørger for at du får lavere energi- og driftskostnader. 

Aneo er en langsiktig partner som kutter dine totale driftskostnader samtidig som vi tar vare på utstyret i butikken.

Renteheving og priskrig på varer

Den Europeiske sentralbanken kom med nok en dobbel renteøkning 16.mars, og det prognoseres nå en styringsrente på 3.5% i Norge i sommer  

Dagligvarebransjen, som de fleste andre forbruksvarebransjer, opplever dermed lavere omsetning på grunn av økte levekostnader for folk. Samtidig opplever vi sterk priskonkurranse mellom aktørene som igjen fører til dårligere lønnsomhet for butikken.

Høye og uforutsigbare energikostnader

Energiåret 2022 var preget av ekstremt høye priser på strøm i store deler av landet. Mange opplevde at hele overskuddet ble spist opp av strømkostnadene.

Vi hjelper deg med å holde kostnadene nede

Abonnerer du på vår helhetlige utstyrsfinansiering og driftstjeneste får du:

1. Billigere og effektiv drift

 • Samspill mellom komponenter fører til lavere energiforbruk
 • Overvåkning av utstyret fører til flere års lengre levetid
 • Service og teknisk kontroll sørger for korrekte og lavere servicefakturaer

2. Forutsigbare kostnader gjennom avtaleperioden

 • Vi garanterer lavere energiforbruk og at det holder seg stabilt over tid
 • Du får faste og lavere driftsutgifter (driftsutgifter inkluderer: avskrivninger, renter, service og vedlikehold, energikostnader, årlige befaringer, teknikere, forsikringer og interntid)

3. Enklere drift

 • Samspill mellom komponentene fra første stund
 • Vi koordinerer serviceleverandører i prosjektering og driftsfase for deg

4. Bedre oversikt

 • Alt du trenger å vite om din drift i én rapport:
  • Teknisk tilstand på utstyr
  • Kuldemedieoversikt og utslipp
  • Butikkenes service kostnader og fakturakorrigeringer
  • Energiforbruk
 • Egen energiovervåkning for å kunne følge med på energiforbruket i alle dine butikker

5. Ingen investeringskostnader

 • Det vil si at du kan bruke pengene dine på de riktige tingene for din bedrift akkurat nå, for å møte dagens utfordringer.

Vi er en langsiktig partner for deg og dine butikker og vi sørger for at du sparer kostnader. Vi sørger for at du får lavere og forutsigbare kostnader på drift og energiforbruk -du vet hva du skal betale hver måned i de neste 7 årene.

Les mer om abonnementsavtalen vår

Production environment