Slik sparte butikken på Elverum 590 000 kWh i året

Den over 6500 kvadratmeter store dagligvarebutikken på Elverum har klart å redusere sitt energiforbruk med hele 590 000 kWh årlig ved å optimalisere samspillet mellom det energikrevende utstyret i butikken. De har dermed kommet høyest opp på topp 10-listen over butikker som har spart mest i Coop Innlandets butikkportefølje 2021.

For å få til det gode samspillet mellom mange ulike komponenter, er det tverrfaglig tilnærming som gjelder. Det mener Emil Hagen, energirådgiver i Aneo Retail.

Reduserer strømforbruket med tverrfaglig kompetanse

Det er ikke alltid man må ta store investeringer for å kunne ta ut de gode sparepotensialer i butikken, ifølge Hagen, men man må vite hvordan energikrevende utstyr styres optimalt sammen, og justere etter det.

Hagen overvåker utstyr hos kunden for å finne avvik i energiforbruket. Han er utdannet MSc i Fornybar Energi og vet hvor viktig det er å ha kontroll på hele infrastrukturen for å oppnå effektiv bruk av energi i bygg og forlenge utstyrets levetid. Dette blir mer og mer viktig som del av det grønne skiftet. Coop Innlandet er godt på vei med dette arbeidet, noe de vil spare penger på og som bidrar til å redusere driftens klimafotavtrykk.

Slik ble både strømregningen og klimafotavtrykket mindre

 

Avdekket systemfeil i kjøleutstyret

Aneo Retail kartla butikkens energiforbruk ved å gå inn og se over alle de tekniske anleggene og skaffe en oversikt over utstyr som trekker energi. Da så vi at de ulike komponentene ikke snakket godt nok sammen. Noe utstyr var koblet av og ikke koblet på igjen, mens noe ikke var satt i gang på riktig måte. For eksempel så vi at den roterende varmegjenvinningen som skal utnytte overskuddsvarme fra kjøleutstyret, ikke fungerte godt. Det var derfor brukt mer fjernvarme enn nødvendig til å varme opp bygget. Ved å fikse dette, reduserte butikken omtrent 90 000 kWh på fjernvarmeforbruket sammenlignet med referanseåret 2019 (se figur). I tillegg fikk de redusert effekt-toppene på vinterstid. Dette gir god besparelse på strømregningen, forteller Hagen.

Fjernvarmeforbruk redusert: Vårt EOS-system gir en god oversikt over energiforbruk i butikken. Her vises fjernvarmeforbruket som ble betydelig redusert ved å fikse varmegjenvinningsanlegget i butikken.

Tverrfaglig kompetanse i Aneo Retail

Det er mange utfordringer knyttet til å sette opp og drifte alle komponentene i et energiinfrastruktur-system. Feil i dimensjonering og prosjektering vil føre til ineffektiv drift. Det krever tverrfaglig kompetanse innenfor kjøl/frys, ventilasjon og bruk av tilleggsvarme. Aneo Retail spesialiserer seg på dette og kan derfor sørge for at man får det best mulige samspillet for å kunne realisere besparelsespotensialene i driften.

Nøkkelen til et mer optimalisert anlegg og lavere strømregning, er å ha en helhetlig tilnærming til hele infrastrukturen og å sette komponentene i samspill med hverandre. Vår tverrfaglige kompetanse i Aneo Retail sørger for at vi får til dette gjennom hele livstiden til utstyret; i planleggingsfasen, gjennom prosjektfasen og ut utstyrets levetid. Når vi ser det er noe galt med utstyr, tar vi kontakt med servicepartneren på kjøl/frys. De reparerer, og sammen sørger vi for at utstyret fungerer optimalt mot de andre komponentene, sier Hagen.

Investerte i LED-lys

I tillegg til at vi justerte på styringen og fikk reparert feil, ble det installert LED-lys i hele butikken. Dette var en litt større investering for butikken, men vi beregnet et forbrukskutt på hele 350 000 kWh med å skifte til LED. Tradisjonelle lyskilder genererer mye varme, og utskiftning til LED- reduserte behovet for kjøling på sommerstid, som også har utgjort et betydelig energiforbruk.

Skjermdump fra vårt Energiovervåkningssystem, som viser totale besparelser på energi i Coop Obs-butikken etter tiltakene.

For å videre følge opp butikken og ta vare på oppnådd besparelsene over tid, holder vi oversikt på energiforbruket og utfører tiltak hvis det avviker fra normalen.

Coop Innlandet har flere suksesshistorier som denne, og de neste fem butikkene på topp 10-lista, har tatt energioptimalisering ett skritt videre med Abonnementspakken vår. Inkludert i pakken er finansieringsløsninger for utstyret, samt en fullstendig og kontinuerlig overvåkning av driften, inkludert temperaturer, inneklima og energiforbruk. Slik får driftsansvarlige full kontroll på butikkens energiinfrastruktur.

Aneo Retails driftsstyringssystem avdekker utstyr som ikke er satt i gang ordentlig, og antall alarmer reduseres (merkbart). Tjenesten bidrar til besparelser i driften, og til bedre energiforbruk og service, men også i form av redusert tid som butikkens ansatte bruker på alarmer og feilsøking i hverdagen.

Production environment