Hva trenger du egentlig i en kjølesystem-rapport?

Det var spørsmålet vi måtte stille da vi bestemte oss for å utvikle Servicerapporten, som mange av kundene våre har blitt så glade i. Og svaret er: ikke rent lite.

Utdrag fra Aneo sin servicerapport for teknisk utstyr i butikk

Mange butikkdrivere er vant med å forholde seg til kjølesystemer som et trehodet troll; med drift, investeringer og uforutsette hendelser. I realiteten har trollet faktisk flere hoder enn det.

 

Derfor har vi delt rapporten inn i flere kategorier, slik at du som drifter en -eller flere dagligvarebutikker får bedre oversikt over pengeflyten.

 

Kategoriene synliggjør kostnadsfordelingen, og legger grunnlaget for en proaktiv investeringsstrategi som ikke belager seg på brannslukking. De gir også bedre regnskapstall.

 

Les mer om bærekraft: Ønsker å bidra til en raskere omstilling i dagligvarebransjen

 

I servicerapporten fra Aneo Retail får du oversikt over

  • Fakturaer fra servicepartnere
  • Tilstandsvurdering av tekniske anlegg
  • Investeringer og investeringsforslag
  • Kuldemedie-oversikt
  • Besparelser

 

Som kunde bestemmer du selv hvordan rapporten skal bygges opp. Ønsker du én samlet rapport for alle butikkene, eller en egen rapport per butikk? Skal vi dele opp rapporten slik at du kan sende ulike deler til ulike avdelinger, som teknisk -og økonomisk avdeling?

Etter cirka ett år med innsamlet data, vil du ha nok grunnlag til å lage en langsiktig strategi.

 

Her er noe av dataen du får utlyst i rapporten

Besparelser

Vi hjelper deg med å spare penger. Mange servicetilbydere sender ut feil – eller tar for mye betalt i sine fakturaer. Som kunde i Aneo trenger du kun å forholde deg til én faktura i måneden. Resten behandler vi.

 

Det gir oss god oversikt og mulighet til å kunne avdekke for eksempel: feilsendte fakturaer under garantitid, når én jobb faktureres to ganger, om jobben tok for lang tid, og om det som er lovet har blitt gjort. Hvis vi mottar en stor faktura på bakgrunn av en uforutsett, akutt hendelse, drar vi alltid ut og dobbeltsjekker arbeidet.

 

Fakturakontroll kommer som en del av pakken i abonnementkonseptet vårt.

 

Tilstandsvurdering og investeringsforslag

I den tekniske tilstandsvurderingen får du en vurdering per butikk, med forklarende tekst, prioritet, type-beskrivelse og konkret budsjettforslag. Denne rapporten er en favoritt blant de fleste lederne innen teknisk, drift -og økonomi.

Aneo Retail fungerer som en nøytral tredjepart som baserer innsikten på erfaring. Investeringsforslagene baseres på hvor og hvordan du kan spare mer strøm, slik at forbruket (og kostnadene) reduseres.

 

Kuldemedie-oversikt

Kuldemedielekkasjer er fryktelig kostbart. På et gammelt anlegg kan det raskt dukke opp en kvart million i uforutsette utgifter når det oppstår en lekkasje. Eldre anlegg har en tendens til å lekke mest, noe som kaster dagligvarebutikkene ut i negative spiraler.

 

Som kunde i Aneo vil du oppleve at vi oppdager lekkasjer mye tidligere enn vanlig, fordi vi overvåker systemene dine døgnet rundt. Dette reduserer kostnadene betraktelig.

 

I tillegg gir vi deg en rapport med oversikt over alle kuldemediene du har, når det var lekkasje sist, og hva det vil koste å investere i nye anlegg.

 

Eksperter går sammen

Du må ha teknisk innsikt i kjølesystemene for å avdekke hvor mange hoder dette trollet egentlig har. 

 

Det er her vi kommer inn. For å utvikle servicerapporten, jobber vi som et tverrfaglig team med mange års samlet erfaring. Teamet jobber sammen mot et felles mål; om å kutte kostnadene rundt drift og energisparing av kjølesystemene i dagligvarebutikker.

 

Ønsker du å vite mer? Vi kommer gjerne og presenterer Aneo Retail og våre tjenester for deg. Kontakt oss her.

 

LES MER OM INNHOLDET I SERVICE RAPPORTEN HER

Production environment