Elbil vs. fossilbil: Hva sier forskningen?

I dag er det ikke lenger noe tvil om at elbilens liv skaper mindre utslipp enn en fossilbil. Selv om noen vil påstå noe annet, har vi heldigvis forskere som til daglig jobber med tallene, og som gang på gang viser at elbilen er det mest miljøvennlige valget når det kommer til livsløp.

en bil som kjører på en vei omringet av trær

Soleklart bedre for klimaet enn fossilbiler

Ifølge en livsløpanalyse utført av forskere fra Universität der Bundeswehr München og Chalmers University of Technology Gothenburg i 2022, konkluderes det at elbilen har et betraktelig mye lavere klimafotavtrykk enn fossile biler.

Gjennom å se på utslipp og andre miljøaspekter knyttet til hele livsløpet til et produkt eller en tjeneste. I analysen så de nærmere på hele 790 ulike bilmodeller, hvor de undersøkte alt fra råmaterialer til produksjon, bruk og drift, til bilen vrakes eller gjenvinnes.

Rapporten viser at en elbil, sammenlignet med en fossilbil, reduserer klimagassutslippene med opptil 89 prosent i et livsløp.

Biler i kø med forurensende eksos

Men hva med produksjonen av elbilbatteriet – forurenser ikke det veldig?

Heldigvis, livsløpsanalysen tar også resirkulering av elbilens batteri med i beregningen.

Som mange argumenterer med: det er knyttet relativt mye utslipp til produksjon av batteriet til en ny elbil – noe som er helt sant.

Likevel, takket være resirkulering av batteriet, kan store deler av utslippene knyttet til batteriproduksjon faktisk trekkes vekk fra regnskapet. Det totale utslippet reduseres betydelig, fordi det også gjenbrukes.

Elbilbatteriet er også mye mer effektiv enn motoren til en fossilbil, i tillegg til at strømmen som bilen lader med er vesentlig grønnere enn utslippene fra bensin og diesel.

Alt i alt skal det mye til for at fossilbiler kommer bedre ut enn elbilen på klimagassutslipp.

Gir kraft til produksjon av mer fornybar strøm

To viktige ting å tenke på, og som kan være lett å glemme når det er kommer til elbilens kraft er:

  1. Hva slags type strøm som brukes under produksjon
  2. Når på dagen du lader

Disse to punktene spiller inn på det totale klimagassutslippet knyttet til elbil.

Mesteparten av strømmen som benyttes i Norge i dag kommer hovedsakelig fra fornybare energikilder, som igjen gjør at klimagassutslipp knyttet til strøm i Norge er relativt lav.

Utslippstall som bare går nedover

Det er oppløftende å se at CO2-utslippet har gått kraftig ned de siste årene, og fortsetter å synke år for år.

Takket være effektiv produksjon av både selve bilen og elbilbatteriet, bruk av energi som er grønn, til både produksjon og drift av elbilen, blir elbilen bedre og bedre sammenlignet med en fossilbil.  

En livsløpsanalyse fra 2014 viser at elbilen kuttet klimagassutslippene med 40 prosent, og i 2015 hadde reduksjonen økt til 64 prosent.

I 2021 kunne elbilen kutte klimagassutslippene med 69 prosent, og i 2022 viser altså livsløpsanalysen at elbilen kan kutte utslippene med opptil 89 prosent.

Tallene viser at elbiler helt klar er mer bærekraftig enn fossilbiler – og stadig øker i forspranget!

Production environment