Fem elbilmyter – og hvordan det er i virkeligheten

Kort rekkevidde, mindre bærekraftig, farlige batterier – vi hører mange påstander om elbiler, men hvor sant er det egentlig? I artikkelen under tar vi for oss fem ulike myter om elbiler, og hva som faktisk stemmer.

Dame står foran elbil og lader

Myte 1: Elbiler har kort rekkevidde

Dette stemmer ikke lenger i 2023.

I dag har har elbiler en rekkevidde på minst 300 – 600 kilometer om sommeren. Skal du kjøre en tur fra Oslo til Bergen, som er under 500 kilometer, vil du dermed med flere elbiler kjøre hele strekningen uten å måtte lade. 

Selv elbilene med kortest oppgitt rekkevidde kan kjøre det dobbelte av den gjennomsnittlige daglige kjørelengden for norske bilister.

Myte 2: Det er vanskelig å finne ladestasjoner for elbiler

Det er i dag (mai 2023) over 6000 ladestasjoner for elbil i Norge, og det bygges stadig flere. 

Mange byer har nå et stort nettverk av ladestasjoner på offentlige steder som parkeringsplasser, kjøpesentre og restauranter.

Det er også flere tjenester som tilbyr oversikt over ladestasjoner, inkludert Google Maps og spesialiserte apper for elbilister. 

Myte 3: Batterier i elbiler er brannfarlige og kan eksplodere”

I dag er elbilbatterier er svært sikre. I perioden 2016-2019 ble det, ifølge tall fra SSB, registrert 59 elbilbranner og 2 651 branner i fossildrevne biler.

Det er svært få hendelser der selve elbilbatteriet er årsaken til brann. De fleste tilfeller skyldes brukerfeil i forbindelse med lading eller fysisk skade på batteriet etter for eksempel kollisjon. 

 

Bør du lade bilen i vanlig stikkontakt?

Myte 4: Fossilbiler er mer klimavennlige enn elbiler når man regner med utslipp fra produksjonen

Nei, dette er heller ikke sant. 

Selv om produksjonen av elbiler har høyere utslipp klimagasser enn i produksjon av bensin-eller dieselbiler, viser flere studier at elbiler er mindre belastende for miljøet enn fossildrevne biler over hele livssyklusen.

Dette skyldes i stor grad at elbiler har null CO2-utslipp under bruk.

Om man i tillegg lader bilen med ren og fornybar strøm, slik vi gjør her i Norge, er den totale klimabelastningen mye mindre. 

Myte 5: Elbiler vil føre til en overbelastning av strømnettet

Norge har mer enn nok strøm til å elektrifisere både bilparker, bussene, fergene og mer til. Dersom mesteparten av nybilsalget fra 2025 er elbiler, vil bilene til sammen kun stå for rundt tre prosent av det norske strømforbruket.

I en rapport fra NVE konkluderes det med at det norske strømnettet vil kunne levere strøm til rundt 1,5 millioner elbiler, forutsatt at bilene hovedsakelig lades om natten når strømforbruket ellers er lavt. 

 

Production environment