Elbil eller fossilbil, hva lønner seg egentlig?

I alle år har vi blitt fortalt at elbiler er billigere i drift enn bensin- og dieselbiler. Lavere avgifter som fritak i bomringen, og billig strøm, har lenge gjort elbilen til en soleklar kostnadsvinner. Men med rekordhøye strømpriser og nye avgifter som innføringen av bompenger, er det fortsatt billigere å kjøre elbil enn fossilbil?

For å illustrere de totale forskjellene i driftskostnad mellom el- og fossildrevne biler, har Klima Oslo laget et regneeksempel der de tar utgangspunkt i bilmodeller med relativt lik innkjøpspris (kr 500 000) og en årlig kjørelengde på omtrent 13 500 km.   

Det er antatt at elbilene som oftest lader hjemme på egen parkeringsplass, og det er lagt til grunn gjennomsnittlig strømpris for 2022, inkludert nettleie og strømstøtte. For diesel- og bensinpriser er det tatt utgangspunkt i pumpeprisen fra bensinstasjonskjeder.  

Det er også antatt at elbiler har lavere vedlikeholdskostnader enn biler med forbrenningsmotor, ettersom motoren på elbiler er mindre kompliserte med færre komponenter.  

 

Driftskostnader for personbiler over ett år. Figur: Klimaetaten.

Elbil er fortsatt billigst, med god margin

Vi ser av figuren over at de totale driftskostnadene er langt lavere for elbil enn for både diesel- og hybridbil. Dieselbilen har blant annet nesten tre ganger så høye drivstoffutgifter som elbilen, selv med dagens strømpriser. Vi ser også at elbilen er klart rimeligere i bomringen, der den har omtrent halvparten så lave utgifter som de fossildrevne bilene.

Klima Oslo understreker at beregningen over er et eksempel, og at ulike antakelser og faktorer vil påvirke resultatet. I alle fall er det helt tydelig at det skal mye til for at en elbil som har mulighet for hjemmelading, ikke vil lønne seg, sammenlignet med dieselbil eller ladbar hybrid.

Det er også viktig å presisere at det i dette eksempelet kun er vurdert totale driftskostnader, og at det er flere andre kostnader tilknyttet det å eie bil som ikke er tatt med i beregningen. 

Andre økonomiske fordeler med elbil i 2023:

  • Elbiler betaler maksimalt halv pris på ferger sammenlignet med det bensin- og dieselbiler betaler. Dette gjelder både på riksveier og fylkesveier. 
  • Elbiler har mange steder langt billigere parkering på kommunale parkeringsplasser. I noen kommuner er det gratis å parkere med elbil, noen har rabatt, mens andre kommuner tar full pris.  
  • Elbiler kan kjøre i kollektivfelt, med noen unntak. Noen strekninger krever at det er minst to personer i bilen ved kjøring i rushtid eller hele døgnet. Hvilke regler som gjelder for en strekning, står opplyst på skilt. Dersom kollektivfelt-skiltet har et underskilt hvor det står "Gjelder ikke EL-motorvogn", kan ikke elbiler kjøre der.  
  • Elbiler har lavere servicekostnader. En elbil har færre deler som trenger service, og trenger for eksempel ikke påfyll av olje. 

Kjører du elbil og ønsker en forutsigbar, fleksibel og bekymringsfri ladeløsning i ditt parkeringsanlegg?

Les mer og tips oss om ditt borettslag eller sameie 

  

Production environment