Nytt år, nye (bygge)muligheter: Er du rigget for kravene i 2030?

I tiden frem mot 2030 skal de fleste bransjer og næringer i Norge bli utslippsfrie i overgangen mot nullutslippssamfunnet i 2050. Bygge- og anleggsbransjen er ikke et unntak, og ambisjonsnivået er høyt. Sliter du også med å orientere deg på kravene som kommer i tiden fremover? Her en kjapp oversikt over hvilke krav som må oppfylles for å komme i mål.   

Gul ladecontainer fra Aneo på byggeplass i solnedgang

Allerede fra den første, tunge elektriske gravmaskinen kom på markedet i 2019 (bare fire år siden) har utviklingen skutt fart, og flere i byggebransjen har erfart hvilke fordeler det byr på å velge bærekraftige alternativer – som å velge elektrisk.

 

Gå rett til: 

 

 en mann i gul jakke og svarte bukser som står ved siden av en mobil strømenhet

Fordeler med elektrifisering på byggeplasser:

 

  • Bedre arbeidsmiljø på grunn av mindre maskinstøy
  • Imøtekommer klimakrav og bidrar til å kutte utslipp
  • Flere kunder melder også at de nå stiller sterkere i anbudsrunder

 

Aneo har vært med og hjulpet oss med løsninger for EL drift av anlegg fra starten. Dette har gjort at vi står sterkt i konkurranser med krav om utslippsfrie byggeplasser. Kompetansen deres har vært nyttig for oss og våre kunder i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser.

Leif Søbstad, daglig leder i Søbstad

 

For å fortsette reisen mot nullutslipp de kommende årene må bransjer og næringer rundt om i landet starte den nødvendige energiomstillingen.

Slik definerer Miljødirektoratet en utslippsfri byggeplass:     

 

  • Ingen utslipp av Co2, eller helseskadelige stoffer som NOx og partikler fra energibruk
  • Elektriske eller hydrogendrevne maskiner og kjøretøy
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme eller elektrisitet

Her er kravene som må oppfylles innen 2030 i bygg- og anleggsbransjen

 

  •  1.1.2024: Krav om 30% vekting av klima- og miljøaspektet i offentlige anbud gjennom krav om klimavennlige løsninger

Allerede nå i januar, 2024, trådte kravet om 30 prosent vekting klima- og miljøaspektet i offentlige anbud. En positiv ringvirkning av dette (i tillegg til å være klimavennlig), er at bygg- og anleggsplasser som elektrifiserer, samt har en god plan for videre bærekraftig drift, stiller sterkere i anbudsrunder. Etter hvert vil også bedrifter oppleve en økt lønnsomhet gjennom å velge bærekraftige løsninger.

 

  • 1.1.2025: Storbyerklæringen trer i kraft. De syv største byene i landet skal kreve utslippsfrie byggeplasser i sine anskaffelser

Den neste store fristen trer i kraft 1.januar 2025 og vil spille en stor rolle i å minimere utslipp i storbyene. For å sikre god nok tilgang på strøm og energi på bygg-og anleggsplassen – og riktig type maskiner, er det lurt å avdekke behov og booke det som trengs for å komme i gang med overgangen til å bli 100 prosent utslippsfrie. Er du en entreprenør bedrift som har deler av omsetningen din i de store byene? Og fler oppdrag fra offentlig byggherrer? Da gjelder det å ta i bruk bærekraftige løsninger allerede nå. På den måten kan du teste ny teknologi og nye måter å arbeide på før kravet inntreffer.

 

  • 1.1.2030: Myndighetskrav mot både offentlig og private aktører om utslippsfrie byggeplasser

Når 2030 ankommer, skal alle byggeplasser være utslippsfrie. Da vil det ikke lenger være et ønske, men et krav som skal imøtekommes i alle prosjekter. For å gjøre overgangen lønnsom, trenger vi en helhetlig planlegging med en solid energi- og ladeinfrastruktur, og drift for alle involverte. Og det er her vi kommer på banen.

Ser du etter en totalleverandør som hjelper deg med å elektrifisere bygg- og anleggsplassen?

 

Vi i Aneo Build har som mål om å være en ledende aktør i reisen mot helelektriske byggeplasser.  Dette oppnår vi blant annet med å være en tilstedeværende rådgiver for byggherrer og entreprenører. Gjennom våre driftssikre, fleksible og bærekraftige tjeneløsninger gjør vi det enklere å velge elektrisk på byggeplasser.

 

Våre plug and play løsninger gir dere tilgang på mobile ladecontainere, samt en prosjektleder som gjør at leveranse, tilkobling og drift går knirkefritt gjennom hele prosjektperioden.

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan få fart på elektrifiseringen i ditt byggeprosjekt? 

Kontakt oss 

Production environment