Fordeler med elektriske maskiner – mer enn bare utslippskutt

I 2019 kom de første elektriske anleggsmaskinene på over ti tonn til det norske markedet. Siden 2019 har utviklingen og veksten av disse maskinene skutt fart. Det har vært bredt engasjement rundt utfordringer knyttet til effektiv bruk av disse maskinene – men hvilke fordeler er det?

Utslippsbesparelser

Først og fremst blir elektriske anleggsmaskiner utviklet for å tilfredsstille kravet om utslippsfrie byggeplasser ved å ta i bruk nullutslippsteknologi. Målet er å erstatte de fossile energikildene i prosjekter for å redusere utslipp av både CO2-ekvivaltenter og partikler. Med andre ord skal markedet bevege seg fra fossilfrie byggeplasser til utslippsfrie byggeplasser. Potensialet for reduksjon av utslipp er avhengig av hovedsakelig tre faktorer:

Type maskin
Størrelse på maskin
Maskintimer og arbeid

Jo større og tyngre en maskin er og jobber, desto større er potensialet for utslippsbesparelser. En elektrisk gravemaskin eller hjullaster gir ingen direkte utslipp av klimagasser, eller det vi referer til som CO2-ekvivalenter. Dette betyr ikke at en elektrisk anleggsmaskin ikke har utslipp, da det fortsatt er indirekte utslipp knyttet til blant annet produksjon og transport av slike maskiner.

 

Når det gjelder elektriske maskiner er det også viktig å snakke om de lokale utslippene. Elektriske maskiner forurenser ikke lokalmiljø med NOx, SOx, partikler eller tilsvarende, og gir dermed bedret luftkvalitet. Dette gir samfunnsøkonomiske gevinster og positive helseeffekter for lokalbefolkningen.

Mindre støy = bedre arbeidsmiljø

Elektriske anleggsmaskiner blir ofte omtalt som å være helt lydløse. Gjennom mange prosjekter med elektriske maskiner vil vi ikke beskrive maskinene som helt stillegående. Det vi derimot kan skrive under på er at maskinene bråker langt mindre, ettersom forbrenningsmotoren er byttet ut med en elektrisk motor. Dette fører til et bedre arbeidsmiljø, spesielt for maskinførere, da det blir enklere å kommunisere på byggeplassen, i tillegg til at færre vil utvikle varige hørselsskader som følge av det høye støynivået. Mange arbeidsplasser har i dag støyrestriksjoner, eksempelvis plasser tett på sykehus eller i byområder før eller etter ordinær arbeidstid. Lavere støynivåer betyr at maskinene i mange tilfeller kan jobbe til tross for slike restriksjoner.

Mindre diesel-søl

En annen fordel er at maskinene verken trenger påfyll av diesel, motorolje eller brenselfilter. Dette betyr både mindre søl for maskinførere, samt mindre søl direkte i naturen. Operatører trenger heller ikke å bruke og fylle tanken.

 

«Dette er en fordel som ofte er lite kommunisert i markedet, men som utgjør en stor forbedring i arbeidshverdagen til maskinførere», sier driftsansvarlig Ronnie Jensen, tidligere maskinfører med erfaring fra både tradisjonelle diesel maskiner og elektriske maskiner.

Elektriske maskiner bidrar til en mer renslig arbeidsplass, både for de som jobber der og for naturen.

 

Nysjerrig på å vite mer? Les også om veien til en utslippsfrie byggeplass.

Det er mange forskjellige maskiner på markedet, og det kommer stadig fler. Har du fler spørsmål knyttet til hvordan arbeidsdagen kan se ut med elektriske maskiner? 

Ta konakt med oss!
Production environment