Høye strømpriser - vi tar risikoen

Mens strømprisene galopperer gir vi kundene våre forutsigbarhet.

Velger du oss, vet du hva sluttregningen blir, sier Kristin Sæterøy. Nå øker vi kapasiteten for å møte etterspørselen i markedet.

Sæterøy er daglig leder i Aneo Build, firmaet som leverer mobile ladeløsninger som gjør det kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer å elektrifisere sine driftsoperasjoner.

Som de fleste andre har også vi kjent på de uforutsigbare strømprisene den siste tiden. Nettopp derfor har vi utviklet en løsning som gjør at kundene våre ikke trenger å tenke på den enorme variasjonen i markedet.

Ingen bekymringer

– Strømprisene fluktuerer, derfor går vi inn med fastpris for å skape forutsigbarhet for våre kunder. Også nettleien, som kan endre seg etter effekten du tar ut, er med i regnestykket. Vi bestemte oss tidlig for å ta risikoen, sier Sæterøy.

Dermed kan byggherrer og entreprenører utføre sitt arbeid som planlagt, uten bekymring for om sluttregningen blir høyere enn forventet. Sæterøy presiserer at risikoen rundt totalløsningen ligger hos Aneo.

– Der ligger den store fordelen for kundene. Regnestykket vi har satt sammen er basert på den enkelte kundes behov, sier hun.

Stor etterspørsel

Innen 2030 skal alle norske bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Aneo Build, som er et datterselskap av Aneo AS, har siden 2021 levert fornybar energi og ladeinfrastruktur til bygge- og anleggsbransjen.

Vi har nå mangedoblet antall battericontainere. Innen utgangen av året vil vi ha i underkant av 30 battericontainere å tilby det norske markedet.

– For å møte den økende etterspørselen i markedet har vi valgt å gjøre nye investeringer i ladecontainere for å kunne levere vår tjenesteløsning. Dette er viktig for oss både for å ta en ledende markedsposisjon og for å kunne levere på elektrifiseringsstrategien vår, sier Kristin Sæterøy.

Gode tilbakemeldinger

Da kraftprisene begynte å skape uforutsigbarhet i fjor, var vi tidlig ute med å utarbeide kundevennlige løsninger. Det har vi fått gode tilbakemeldinger på, bekrefter teknisk sjef Morten Kjøren.

Maskinentreprenører er glade for at de ikke trenger å tenke på strømpris og nettleie. De vet hva de skal betale tre-fire måneder frem i tid, uavhengig av hva prisene ligger på i den perioden, sier han.

Ingen overraskelser

Kjøren legger til at kundene dermed lettere kan kalkulere anbudene sine på forhånd, og samtidig vite at det ikke vil komme noen overraskelser. Dette er viktig for kundene som operer i en prispresset bransje der anbud leveres i lang tid før prosjektstart.

– De elektriske anleggsmaskinene kan surre og gå akkurat når kundene måtte ønske. De kan plugge inn og lade maskinene når det passer dem i løpet av døgnet - uten å måtte ta hensyn til strømprisene. Den risikoen er det vi som tar, sier Morten Kjøren.

Production environment