Prosjekt og ombygging | Aneo Retail

Vi er spesialister på planlegging, design og prosjektledelse for energiinfrastruktur og kuldeteknikk i butikk. Vi er med gjennom hele prosessen med utskiftning og oppgradering og sørger for en helhetlig leveranse i tråd med kundens behov og ønsker.

Vi har lang erfaring og tverrfagligkompetanse innenfor energiinfrastruktur i næringsbygg. Når vi prosjekterer ser vi helhetlig på løsningene og sørger for at det blir valgt riktige komponenter som er dimensjonert for kundens behov. Vi setter alt i samspill slik at driften blir optimalisert og kunden får mindre energiforbruk, færre servicer og lengre levetid på utstyret.

Kartlegging av energiintrastruktur

Før man oppgraderer eller bygger ny energiinfrastruktur, vil våre prosjektledere vurdere tilstand på nåværende anlegg og kartlegge nødvendige tiltak. Vi tar også prosessen med støttemidler.

Prosjektering

Våre prosjektledere planlegger og prosjekterer tiltakene. De sørger for at disse blir gjennomført og koordinerer arbeidet med ulike aktører og leverandører involvert. Vi følger til enhver tid oppdaterte myndighetskrav.

Aneo er leverandøruavhengig som gjør at man har mer valgfrihet til å hente inn og ta i bruk de best egnede løsninger for kunden. Etter utførelse vil vi gjøre kontinuerlige befaringer i butikkene og sørge for at tiltakene fungerer som de skal.

Tekniske konsulenttjenester

Vi bistår i alle faser i en prosess hvor man skal gjøre energieffektiviserende tiltak. Vi bistår i nye bygg og installasjoner, eller ved ombygging og energioptimalisering av eksisterende bygg.

Ved nybygg kan vi bistå med utarbeidelse av dokumentasjon til Breeam-NOR poeng.

 

Les mer om Breeam-NOR her

Strømleveranse

Vi tilbyr rimelige strømabonnement med opprinnelsesgarantier som forsikrer at energimengden som blir brukt i butikken tilsvarer samme mengde fornybar energi produsert.

Har du spørsmål om ombygging eller prosjektering av ny butikk?

Kontakt vår avdelingsleder for prosjekter Steinar Ruud

Production environment