Industry

Energieffektivisering og nullutslipp til prosessindustrien

Med våre damp-produserende varmepumper minsker vi ditt klimagassutslipp samtidig som vi reduserer ditt strømforbruk opptil 75%. Vår forretningsmodell gjør det enkelt for deg. Vi er totalleverandør og du tar ingen risiko på investeringer eller teknologi.

Dagens utfordringer for industrikunden

• Har mye spillvarme som ikke blir utnyttet til noe

• Har høyt forbruk og høye strøm – og gass/oljepriser

• Veldig mange bruker fossil oppvarming i dag

• Har heftige bærekrafts – og klimamål frem mot 2030

• Regjeringen oppfordrer til tiltak relatert til klima, energieffektivisering og gjenbruk av spillvarme

Vi hjelper industrien til å nå sine bærekraftsmål

Nullutslipp

Ved å bytte fra fossile brenstoff til elektrisk oppvarming med dampproduserende varmepumpe, kan du redusere klimafotavtrykket ditt med nesten 100%. Dette reduserer CO2-avgifter og gir miljøfordeler.

Energieffektiviserer

Damp-produserende varmepumper gjenbruker store mengder spillvarme og energieffektiviserer produksjonsprosesser opptil 75%. Løsningen genererer en sirkulær økonomieffekt som gir et positivt bidrag til taksonomien.

Frigir nettkapasitet

Løsningen reduserer kraftbehovet i strømnettet vesentlig sammenlignet med andre elektrifiseringstiltak. Du unngår dyre effekttopper og vår løsning vil derfor kunne integreres på lokasjoner med begrenset nettkapasitet.

Vår teknologi

Våre damp-produserende varmepumper erstatter tradisjonelle fossilbrensel-baserte fyrkjeler, og reduserer samtidig behovet for elektrisitet med opptil 75%.

Les om vår teknologi

Bærekraftig forretningsmodell

Energieffektivisering og gjenbruk av spillvarme gir deg lave energikostnader, reduserer kraftbehovet og eliminerer CO2. Vi er en totalleverandør, og leverer hele tjenesten gjennom en smart forretningsmodell som eliminerer CAPEX og reduserer OPEX for din bedrift.

Vår serviceplattform
Production environment