Industry

Nullutslipp og energi- effektivisering av prosessindustrien

Vi leverer dampproduserende høytemperatur varmepumper gjennom en smart forretningsmodell til aktuelle markeder i prosessindustrien i Norge og Europa.

Løsningen gir en grønnere og mer energieffektiv produksjon og dagens primærenergiforbruk reduseres vesentlig.

Vi hjelper industrien til å nå sine bærekraftsmål

Nullutslipp

Ved å bytte fra fossile brenstoff til elektrisk oppvarming med dampproduserende varmepumpe, kan du redusere klimafotavtrykket ditt med nesten 100%. Dette reduserer CO2-avgifter og gir miljøfordeler.

Energieffektiviserer

Damp-produserende varmepumper gjenbruker store mengder spillvarme og energieffektiviserer produksjonsprosesser opptil 75%. Løsningen genererer en sirkulær økonomieffekt som gir et positivt bidrag til taksonomien.

Frigir nettkapasitet

Løsningen reduserer kraftbehovet i strømnettet vesentlig sammenlignet med andre elektrifiseringstiltak. Du unngår dyre effekttopper og vår løsning vil derfor kunne integreres på lokasjoner med begrenset nettkapasitet.

Vi gjør det enkelt å ta i bruk et komplekst system

Aneo Industry leverer en komplett bærekraftig tjeneste som reduserer store mengder CO2 utslipp, energieffektiviser med opptil 75%, samt frigjør fremtidig nettkapasitet.

Vi har spesialkompetanse på å sette sammen kompleks teknologi for så å integrere dette inn i ett komplett varmepumpesystem.

Som totalleverandør, håndterer vi kompleksiteten på vegne av kunden. Kunden får dermed en forutsigbar driftskostnad, mer tid å bruke på egen kjernevirksomhet, og når sine bærekraftsmål mer kostnadseffektivt.

Markedet

Våre kunder er virksomheter som operer innen næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og papirindustrien i Norge og Europa. Flere land i Europa har begrenset nettkapasitet, samtidig som de har behov for økt elektrifisering.

Kombinasjonen av vår teknologi og forretningsmodell gjør det både enklere og raskere med grønn omstilling for industrikunden.

 

Les mer om vår tjenesteplattform

Dagens utfordringer for industrikunden

• Har mye spillvarme som ikke blir utnyttet til noe

• Har høyt forbruk og høye strøm – og gass/oljepriser

• Veldig mange bruker fossil oppvarming i dag

• Har heftige bærekrafts – og klimamål frem mot 2030

• Regjeringen oppfordrer til tiltak relatert til klima, energieffektivisering og gjenbruk av spillvarme

Vår teknologi

Våre dampproduserende varmepumper erstatter tradisjonelle fossilbrensel-baserte fyrkjeler, og reduserer samtidig behovet for elektrisitet med opptil 75%.

Les om vår teknologi

Bærekraftig forretningsmodell

Energieffektivisering og gjenbruk av spillvarme gir deg lave energikostnader, reduserer kraftbehovet og eliminerer CO2.

Vi er en totalleverandør, og leverer hele tjenesten gjennom en smart forretningsmodell som eliminerer CAPEX og reduserer OPEX for din bedrift.

Production environment