Energieffektive høytemperatur varmepumper

Alle varmepumper som kan generere temperaturer over 100°C kalles høytemperatur varmepumper. Aneos varmepumper kan levere varme i form av prosessdamp opp til 5 barA eller 150°C. Dampproduserende varmepumper kan derfor ikke bare erstatte tradisjonelle, fossilbrensel-baserte fyrkjeler, men samtidig redusere behovet for elektrisitet.

Prosessvarme som er frembrakt av varmepumper bidrar stort til energieffektivisering og reduserer primærenergibehov.

Aneo og Felleskjøpet

Varmepumpers virkningsgrad måles i Coefficient of Performance (COP) som angir hvor mye energi produseres ved bruk av elektrisitet. For eksempel sier en COP av 4 at varmepumpen produserer 4 kilowatt varme ved bruk 1 kilowatt brukt strøm. Dermed har varmepumper stort potensial for å elektrifisere, effektivisere og redusere karbonutslipp i dagens og fremtidens industri.

Fra fossil til elektrisk oppvarming ved hjelp av damp-produserende varmepumper

Aneo´s varmepumpe bruker spillvarmen for å genere prosessdamp ved hjelp av naturlige arbeidsmedier og forskjellige varmepumpe trinn. Den damp-produserende varmepumpen er standardisert for overskuddsvarme mellom 20 og 80 grader. Systemet gjenbruker spillvarme i form av fuktig luft og inkluderer en tilsvarende energi gjenvinningsenhet. Men også andre kilder til overskudds- eller spillvarme kan integreres og gjenvinnes.

Bunnsyklusen bruker Ammoniakk som arbeidsmedium og produserer lavtrykksdamp ved 85°C. Dampen er deretter komprimert videre gjennom toppsyklusen og kan leveres med opptil 5 bara / 150°C tilbake til prosessen. Systemet kan også levere hetvann og prosessdamp ved lavere trykk. Dette vil forbedre virkningsgraden og effektiviteten av integrasjonen.

 

Les mer om varmepumpen Frigg

Skissen over viser hvordan Aneo´s komplette varmepumpesystem ser ut basert på energigjenvinning fra luft og et behov som tilsvarer 4 bara damptrykk og opp mot 7 tonn/t i dampmengde.

Bruksområder

Aneos varmepumper er vel egnet til næringsmiddelsektoren, cellulose- og papirindustri og ikke minst kjemisk industri - for prosesser som tørking, fordamping, sterilisering, varmebehandling og lignende. Det er også mulig å bruke vårt system i andre industrier, sektorer, produksjoner og prosesser. Våre tjenesteleveranser muliggjør i tillegg energisamspill i industriklynger og kan for eksempel utnytte spillvarme fra en bedrift og levere den i form av prosessvarme til en nabobedrift (sektor-kobling).

Teknisk data

Kapasitet 1 til 5 MW (10 MW)
Leveringstemperatur Opp mot 150°C i form av 5 bara prosessdamp; Mulighet for å levere varmt- eller hetvann også ved lavere temperaturer
COP/virkningsgrad COP/virkningsgrad: Avhengig av spillvarme temperaturen og damptrykk (eksempler i tabellen)
Temperaturløft Opp til 100 grader
Arbeidsmedium Naturlig, Ammoniakk (R717) og vann (R718)
Kompressor teknologi Forskjellige kompressorer i hvert trinn, stempel kompressor for bunnsyklusen; hurtiggående sentrifugal vifter på toppsyklusen
Driftstid Opp mot 8000 timer per år
Forventet levetid 20+ år
Nødvendig service En stor og en liten service hvert år
Plassering Teknisk rom, størrelse avhengig av kapasitet

Spørsmål om vår teknologi?

Ta kontakt med oss

Production environment