Vår tjenesteplattform

Du trenger ikke å være en ekspert på høytempererte varmepumper. Med vår tjenesteplattform tar vi hånd om alt for deg. Du som kunde får mindre risiko og en forutsigbar fast pris per måned.

Aneo og Felleskjøpet

Verditilbud - et bærekraftig kinderegg

Nullutslipp

Ved å bytte fra fossile brennstoff til elektrisk oppvarming med dampproduserende varmepumpe, kan du redusere klimafotavtrykket ditt med nesten 100%. Dette reduserer CO2-avgifter og gir store miljøfordeler.

Energieffektiviserer

Damp-produserende varmepumper gjenbruker store mengder spillvarme og energieffektiviserer produksjonsprosesser opptil 80%. Løsningen genererer en sirkulær økonomieffekt som gir et positivt bidrag til taksonomien.

Frigir nettkapasitet

Løsningen reduserer kraftbehovet i strømnettet vesentlig sammenlignet med andre elektrifiseringstiltak. Du unngår dyre effekttopper og vår løsning vil derfor kunne integreres på lokasjoner med begrenset nettkapasitet.

Vi leverer varme som en tjeneste og gjør det enkelt og forutsigbart for kunden 

 

En komplett varmepumpe-tjeneste

I innledende prosjektfase sørger vi for:

  • Analyse og innsikt
  • Teknologi anskaffelser
  • Finansiering
  • Prosjektledelse
  • Prosjektering
  • Installering og integrasjon
  • Opplæring av driftsoperatører

I driftsfasen – som har en levetid på 20 år – sørger vi for sikker og stabil drift gjennom følgende tjenester:

  • Support og vedlikehold
  • Optimalisering, styring og monitorering
  • Digital overvåking

 

Les mer om vår teknologi 

Spørsmål om vår tjenesteplattform

Ta kontakt med oss

Production environment