Vårt tjenestekonsept

Med et fleksibelt tjenestekonsept kan vi gjøre det enklere å nå nullutslippsmålene på bygg-og anleggsplassen. Men hvordan gjør vi det? Aneo Build er tett på gjennom alle prosjektetsfaser. Vi tror at en totalleverandør av energiløsninger er oppskriften på effektiv gjennomføring og et godt resultat.

Din partner for elektrifisering av bygge- og anleggsplassen

Vi leverer mobile plug and play løsninger som gjør det enkelt, oversiktlig og kostnadseffektivt å elektrifisere bygge- og anleggsplassen. Med vårt unike tjenestekonsept leier vi ut ladecontainere og sørger for at leveranse, tilkobling og drift går problemfritt. Ingen prosjekter er like - derfor skreddersyr vi løsninger ved hjelp av våre flinke prosjektledere og fleksible produkter.

Hver byggeplass er unik i størrelse, grunnforhold, utfordringer og plass. Vi leier ut, drifter og overvåker ladecontainere slik at entreprenører og byggherrer har forutsigbare kostnader og driftsikre løsninger i prosjektet. Med vår helhetlige løsning blir tjenesten skreddersydd til hvert enkelt prosjekt.

Det er mye å tenke på når et prosjekt skal elektrifiseres. Som din elektrifiseringspartner hjelper vi deg med alle steg på veien, fra planlegging til ferdigstilling. Målet vårt er å gjøre det enkelt for våre kunder.

Elektrifisering fra A til Å

Behovskartlegging

Vi rådgir og beregner effekt- og energibehov for å drifte din utslippsfrie byggeplass. Gjennom dette skreddersyr vi beste lade- og energiløsning for ditt prosjekt og sikrer at du har nok energi tilgjengelig med eksisterende nettkapasitet.

Transport og leveranse

Vi sørger for at leveranse og oppkobling går problemfritt og gir både fysisk og digital opplæring. Med oss som elektrifiseringspartner er du alltid klar til prosjektoppstart!

Drift og support

Vi sørger for driftsikkerhet gjennom support, service og 24/7 remote monitorering. Vi har en dedikert prosjektleder som gir tett oppfølging gjennom hele prosjektet.

Optimalisering

Vi analyserer og optimaliserer energiforbruket og rapporterer på forbruksmønster og utslippsbesparelser. Hver måned mottar du som kunde en Build-report med nyttig innsikt. Rapportene dekker kravet til rapportering fra byggherrer og kan brukes i anbudsprosesser.

Ønsker du å forstå mer om tjenestekonseptet?

Tjenesten vår består av og inkluderer en rekke ulike leveranser. Kontakt oss gjerne om du ønsker å høre mer om spesifikke leveranser eller om hvordan vi jobber.

Kontakt
Production environment