Rapportering

I Aneo Build er vi opptatt av å gjøre data og statistikk enkelt tilgjengelig for våre kunder.
Vi sender derfor ut en månedlig Build-rapport som inneholder nøkkeltall og informasjon, tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Vi i Aneo Build monitorerer produktene våre 24/7 og henter ut relevant informasjon for byggherrer, entreprenører og maskinførere. Med vår tjeneste har hvert enkelt prosjekt en dedikert prosjektleder som via våre systemer følger med på ladeøktene og annen aktivitet i prosjektet. 

Hver måned sender vi ut en Build-rapport, hvor vi gjør data tilgjengelig for kunden. I den månedlige Build-rapporten gir vi blant annet statistikk på antall ladeøkter, totalforbruk (kWh), CO2e-besparelser, både per måned og akkumulert i prosjekt. Vi viser også effekttopper på inntak og uttak fra strømnettet og analyserer annen relevant data. Vi henter ut informasjon og lager grafer og statistikk som enkelt kan leses, forstås og brukes av kunden. 

På brukernivå vil rapporten gi maskinførere informasjon som gjør at de kan tilpasse og forbedre laderutinene sine ute på byggeplass. I mange prosjekter vil det være nok å eksempelvis kun lade til 60% i lunsjen for å arbeide ut dagen. I praksis kan dette effektivisere ladepausene. 


For entreprenører og byggherrer vil rapporten gi god innsikt i prosjektets forbruk, men også for de som er opptatt av å ha et så lite fotavtrykk som mulig. Flere selskaper setter søkelys på bærekraft, mange er opptatt av ESG og EU Taxonomi, og stadig fler i bransjen stiller krav til bruk av utslippsfrie maskiner. Med månedsrapporter fra Aneo Build blir det enklere å se helheten i innsatsen som legges ned på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Slik jobber vi med bærekraft

Ambisiøse klimamål krever konkrete og effektive tiltak. Aneo Build vil i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen sørge for å nå klimamålene innen 2030. 

Production environment