Driftsikkerhet med vårt konsept

Som din elektrifiseringspartner kan vi garantere oppetid på våre løsninger. Elektrifisering skal ikke gjøre det vanskeligere å sikre driftsikkerhet og fremdrift i prosjekter. 

 

Bygge- og anleggsprosjekter er ofte komplekse med mye risiko. Driftsikkerhet er kritisk for at prosjektet skal lykkes. Fos oss i Aneo Build er det viktig at overgangen til utslippsfrie prosjektet ikke skal gå utover risiko eller fremdrift.

For å oppnå dette har vi en dedikert prosjektleder til hvert enkelt prosjekt. Med oss som elektifiseringspartner kan vi garantere oppetid på våre løsninger.

 

Les mer om våre prosjekter

Avgjørende med 100% oppetid

For våre kunder er det avgjørende at de elektriske anleggsmaskinene kan lades ved behov, slik at aktivitetene på byggeplassen kan gå som planlagt.

Dermed må også våre ladeløsninger som lader maskinparken være i drift – hele tiden. Derfor har vi utviklet et system som tilrettelegger for god driftskontroll. Våre prosjektledere følger kontinuerlig med på løsninger som er i prosjekt. 

— Med vårt overvåkingssystem får vi raskt oversikt over hendelser eller alarmer på tvers av enhetene. Dermed kan feil på ladeløsning eller maskin rettes opp i før det går utover fremdriften i prosjektet.

Gjennom tett dialog med våre kunder avklarer vi arbeidstider gjennom prosjektet. Ved å hente ut data fra produktene våre lærer vi oss raskt rutiner og lademønsteret for hvert enkelt prosjekt.

Dermed kan vi følge ekstra godt med på at løsningene fungerer under kritiske perioder av arbeidsdagen. Utenfor normal arbeidstid blir løsningene overvåket 24 timer i døgnet fra vår driftssentral. 

Vi løser utfordringer med ny teknologi

Med ny teknologi følger ofte nye utfordringer. Bygge- og anleggsbransjen er ikke et unntak. Derfor inkluderer vår tjensteløsning tett oppfølging fra en dedikert prosjektleder - gjennom hele prosjektet.

Utslippsfri drift er avhengig av at både de elektriske maskinene og ladeløsningene både fungerer og kommuniserer sammen. Som markedsledende har vi opparbeidet et bredt erfaringsgrunnlag. 

Vil du vite mer, eller har du andre spørsmål? 

Book en uforpliktende samtale 

Production environment