Energy as a Service reduserer energiutgifter og CO2-utslipp for Coop

Det grønne skiftet krever en overgang fra fossile til fornybare energikilder – og her finnes det store muligheter for dagligvarehandelen. Energieffektivisering og gjenbruk av overskuddsenergi er den mest kostnadseffektive måten å raskt redusere forbruket og støtte integrasjonen av fornybar energi på.

En butikk med utstilling av mat

Aneo er et ledende fornybarkonsern i Norden, og en totalleverandør av bærekraftige energitjenester. 

Vi i retail spesialiserer oss på dagligvarehandel, og er ledende innen innovative, smarte og bærekraftige løsninger for anskaffelse og drift av tekniske utstyr for dagligvarekjeder. 

Våre tjenester vidrar til en raskere utfasing av gamle energikrevende tekniske installasjoner og kuldeanlegg som inneholder F-gasser.

Slik hjelper vi dagligvarehandelen med å redusere energikostnader og driftskostnader – knyttet til service og vedlikehold – opptil 40 prosent.

En revolusjon for dagligvarehandelen

Sammen med det danske ingeniørkonsernet Danfoss lanserte vi det revolusjonerende konseptet Energy as a Service (EaaS) i 2018.

EaaS er en bærekraftig løsning som garanterer reduserte CO2-utslipp, forbedret energieffektivitet og lavere driftskostnader.

Løsningen administreres av oss i Aneo Retail, og dekker hele livssyklusen fra design og installasjon til pågående drift med service og vedlikehold for butikkenes tekniske systemer som; kjøl, frys, ventilasjon, varme, lys og annet energikrevende utstyr.

"Konseptet forenkler hverdagen for våre kunder, reduserer økonomisk risiko, sikrer optimal ytelse og gir høy kundetilfredshet", Morten Stensli, daglig leder i Aneo Retail

Vi har kunnskap, ekspertise og finansiell styrke til å implementere EaaS for våre kunder.

Vi kjøper ut og overtar eierskapet til eksisterende tekniske systemer, moderniserer og effektiviserer dem for å møte fremtidige krav.

Tekniske systemer som har nådd slutten av levetid kan erstattes med nye energieffektive og miljøvennlige løsninger, uten å binde kapital for kunden.

I tillegg kan vi bistå i bygging av nye butikker fra grunnen av, og sikre optimal energieffektivitet fra dag én.

Energy as a Service hos Coop
0:00

Coop satser på state-of-the-art kjøleteknologi

I videoen over ser du ett av Aneo Retail og Danfoss’ flaggskipprosjekter: distribusjon av EaaS for detaljkunden Coop Innlandet. 

Prosjektet ble gjennomført i 2020-2021, og implementerte state-of-the-art kjøleteknologi i 10 av Coops butikker.

Fra 1. januar 2024 har Coop Innlandet utvidet avtalen med Aneo Retail og valgt EaaS for alle sine butikker.

Allerede gitt store resultater

Ved hjelp av transkritisk CO2, et naturlig kuldemedium, reduseres energibruken drastisk samt fjerner lekkasjerisikoen av F-gasser. Så langt har prosjektet redusert rundt 3500 tonn CO2 i kundens klimagassutslipp årlig.

 

Ønsker du å kutte kostnader og utslipp i din butikk?

Aneo Retail leverer skreddersydde løsninger for driftssjefer og kjedekontorer. Vi jobber med dagligvarekjeder og varehus over hele landet. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med å finne gode løsninger tilpasset ditt behov.

Book en uforpliktende samtale
Production environment