F-gasser: Derfor må butikker bytte ut kjølediskene innen 2030

Stadig flere butikkdrivere har fått med seg nyheten om at gamle kjøledisker må fornyes. Dette er på grunn av de såkalte F-gassene, eller fluorholdige drivhusgasser, som er svært skadelige for miljøet.

I denne artikkelen gir vi deg en enkel forklaring på hva disse gassene består av, og hvorfor det er på tide at de byttes ut. 

I nye kjøleaggregater erstattes F-gass med CO2. Disse har et bedre miljøfotavtrykk og er mer energieffektive.

Dette er F-gasser

F-gasser, også kjent som fluorerte gasser eller fluorgasser, er syntetiske gasser som brukes i en rekke industrier, blant annet i dagligvarehandelen der det befinner seg i kjøle- og frysedisker, kjøleanlegg og varmepumper. Disse gassene inneholder fluor og andre karbonforbindelser, og er kjent for å være svært effektive i termiske applikasjoner.

F-gasser har imidlertid også blitt kjent for å være skadelige for miljøet. Fordi de ikke er biologisk nedbrytbare, kan de bli værende i atmosfæren i flere tiår eller til og med århundrer. Når de frigjøres til atmosfæren, bidra de til global oppvarming og ødeleggelse av ozonlaget.

 

I dag står F-gassene for cirka to prosent av Norges klimagassutslipp. 

Det er viktig å passe på at f-gasser ikke lekker ut i atmosfæren.  Det europeiske regelverket “F-gass forordningen” skal sørge for at utslippene av F-gassene reduseres. I dag er det strenge føringer rundt lagring og behandling av slike gasser, og det gis store avgifter til den som får gasslekkasjer fra kjølesystemene sine.  

Matbutikker og dagligvarebransjen må følge med

Dagligvaresektoren er en av bransjene med høyest energiforbruk i Norge. Ifølge Enova (2017) bruker dagligvarebutikker mest energi per kvadratmeter av byggene som inngår i statistikken. 

En rapport fra 2014 viser at kjøl- og fryseanleggene står for omtrent halvparten av energiforbruket til en dagligvarebutikk. 

Mange butikker i Norge har allerede byttet ut til mer effektive og miljøvennlige alternativer, men det er fortsatt en del igjen. 

 

Derfor er tradisjonelle kjølemedier skadelige

F-gasser er skadelige fordi de har et høyt global oppvarmingspotensial (GWP). Dette betyr at de har en sterk evne til å fange opp varme i atmosfæren og dermed bidra til økt global oppvarming.

Tradisjonelt har det blitt brukt HFC/HFK-fluorgass i kjøle- og klimaanlegg, men dette har i senere tid blitt erstattet med HFO-gasser (hydrofluorokarboner). HFO-gasser anses som mindre skadelige for ozonlaget, men er fortsatt en potensiell trussel for klimaet.

PFAS (per- og poly-fluor-alkyl-stoffer) er en felles betegnelse for en gruppe syntetiske kjemikalier som inneholder grunnstoffet fluor og betegnes som noen av de mest helse-og miljøskadelige stoffene som finnes. Visse HFC- og HFO-stoffer faller inn under kategorien "PFAS", eller perfluorerte stoffer, som er noen av de mest helse- og miljøskadelige stoffene som finnes. 

Når lekkasjer fra kuldemedier stiger til atmosfæren vår, kan de holde seg der i flere tusen år, men spesifikt for PFAS-stoffene er at de omdannes til noe vi kaller TFA (trifluoretiksyre). Denne syren faller ned som regn, og går inn i økosystemene våre og lagres der.

Det er gjort funn av TFA i grunnvannet og i flerfoldige dyrearter – også i Norge. Det er bevist at langvarig eksponering av PFAS og TFA svekker immunforsvaret, hemmer stoffskiftet, og kan påvirke leveren negativt. Det er også funnet koblinger mellom PFAS og kreft og fosterskader (NRK).

 

Forbud foreslått mot “PFAS”

PFAS er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen. De lagres – og hoper seg opp i levende organismer. Mange av stoffene som tilhører denne gruppen har til nå vært omtalt som mer miljøvennlige stoffer, ikludert visse HFOer.

Norge og fire andre land lanserte i februar 2023 et forslag til forbud mot alle disse PFAS-stoffene. Forslaget er nå ute på høring, og behandles av EU frem til cirka 2026. Les mer om dette på sidene til miljødirektoratet.no.

 

Energioptimalisering av matbutikker

Har du f-gasser i kjøle- og frysediskene i butikken din? Eller er du usikker på om du har det? 

Vi gjør jevnlige sjekker av kjøleanlegg og energioptimaliserer matbutikker slik at du kan spare penger, og bli mer miljøvennlig. 

Kontakt oss hvis du er nysgjerrig på hvordan matbutikker både kan hjelpe miljøet og redusere energibruken.

 

 

Les også: Tore driver en topp moderne butikk

– Coop-butikken Extra Fabrikkveien i Brumunddal er en flaggskipbutikk på veien mot nullutslippssamfunnet.Production environment