Let´s
create
energy

Let's create energy

Om våre samfunn skal ha trygg og effektiv tilgang på energi, samtidig som vi innfrir målene fra Paris-avtalen, må vi i Norden gjennomføre en stor energiomstilling de neste tiårene. Skal vi lykkes med det, må vi bruke energien smartere, vi må energieffektivisere og vi må produsere mye mer fornybar energi.

Det nordiske fornybarselskapet Aneo er blitt til etter et samarbeid mellom TrønderEnergi og HitecVision. Aneo er unikt fordi vi kan kombinere lang industriell erfaring fra kraftbransjen med noen av de mest nyskapende energitjenestene i markedet og solid tilgang på privat og kompetent kapital. Resultatet er et stort nordisk fornybarkonsern med investeringskraft, innovasjonskraft og gjennomføringskraft.

Aneo skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for våre kunder, samfunnet og eierne våre.

Bli med på laget!

Som pådriver og pionér innenfor grønn energi, har vi i Aneo noen av bransjens mest spennende karrieremuligheter innenfor mange ulike fagfelt.

Vår vindkraftproduksjon

1.2 TWh
Eid vindkraft
6.2 TWh
Operert vindkraft
Production environment