Energiovervåkning

EOS -Energi Overvåknings System

Med dagens strømpriser har vi blitt mye mer aktive på å sjekke og følge med på energiforbruket vårt via strømselskapenes apper. EOS gir en god oversikt over strømforbruket i butikken.

Vi vet at små endringer i energiforbruk kan gi stor effekt når prisen er så høy som nå. Med EOS får du oversikt over energiforbruket i butikken din slik at du kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere kostnader.

Videreutvikling av EOS

Vi har satt i gang et produktutviklerteam som jobber aktivt med å videreutvikle vår EOS løsning. Løsningen bygger på tilbakemeldinger vi får fra kunder. Den skal være robust og ta sikte på behov i dag og i framtiden.

Dette jobber vi med:

  • Månedlig rapportering
  • Vi jobber med å tilgjengeliggjøre dataen fra EOS i brukervennlige rapporter
  • Forbedring av datakvalitet
  • Gjennomgang av kvaliteten for å sikre riktige data
  • Nytt design av EOS
  • Forbedret funksjonalitet og nytt design av EOS løsningen

 

Vi jobber også med muligheten for å kunne velge sanntidsmåling i våre utvidede tjenester. Der vil man få data i sanntid som gir mer effektiv avvikshåndtering.

 

Les mer om vår abonnementløsning

 

Production environment