Gå til hovedinnhold Gå til søk

Energieffektive høytemperatur varmepumper

Alle varmepumper som kan generere temperaturer over 100°C kalles høytemperatur varmepumper. Aneos varmepumper kan levere varme i form av prosessdamp opp til 5 barA eller 150°C. Dampproduserende varmepumper kan derfor ikke bare erstatte tradisjonelle, fossilbrensel-baserte fyrkjeler, men samtidig redusere behovet for elektrisitet.

Prosessvarme som er frembrakt av varmepumper bidrar stort til energieffektivisering og reduserer primærenergibehov.

Aneo og Felleskjøpet

Varmepumpers virkningsgrad måles i Coefficient of Performance (COP) som angir hvor mye energi produseres ved bruk av elektrisitet. For eksempel sier en COP av 4 at varmepumpen produserer 4 kilowatt varme ved bruk 1 kilowatt brukt strøm. Dermed har varmepumper stort potensial for å elektrifisere, effektivisere og redusere karbonutslipp i dagens og fremtidens industri.

Fra fossil til elektrisk oppvarming ved hjelp av damp-produserende varmepumper

Aneo´s varmepumpe bruker spillvarmen for å genere prosessdamp ved hjelp av naturlige arbeidsmedier og forskjellige varmepumpe trinn. Den damp-produserende varmepumpen er standardisert for overskuddsvarme mellom 20 og 80 grader. Systemet gjenbruker spillvarme i form av fuktig luft og inkluderer en tilsvarende energi gjenvinningsenhet. Men også andre kilder til overskudds- eller spillvarme kan integreres og gjenvinnes.

Bunnsyklusen bruker Ammoniakk som arbeidsmedium og produserer lavtrykksdamp ved 85°C. Dampen er deretter komprimert videre gjennom toppsyklusen og kan leveres med opptil 5 bara / 150°C tilbake til prosessen. Systemet kan også levere hetvann og prosessdamp ved lavere trykk. Dette vil forbedre virkningsgraden og effektiviteten av integrasjonen.

Skissen over viser hvordan Aneo´s komplette varmepumpesystem ser ut basert på energigjenvinning fra luft og et behov som tilsvarer 4 bara damptrykk og opp mot 7 tonn/t i dampmengde.

Bruksområder

Aneos varmepumper er vel egnet til næringsmiddelsektoren, cellulose- og papirindustri og ikke minst kjemisk industri - for prosesser som tørking, fordamping, sterilisering, varmebehandling og lignende. Det er også mulig å bruke vårt system i andre industrier, sektorer, produksjoner og prosesser. Våre tjenesteleveranser muliggjør i tillegg energisamspill i industriklynger og kan for eksempel utnytte spillvarme fra en bedrift og levere den i form av prosessvarme til en nabobedrift (sektor-kobling).

Teknisk data

Kapasitet 1 til 5 MW (10 MW)
Leveringstemperatur Opp mot 150°C i form av 5 bara prosessdamp; Mulighet for å levere varmt- eller hetvann også ved lavere temperaturer
COP/virkningsgrad COP/virkningsgrad: Avhengig av spillvarme temperaturen og damptrykk (eksempler i tabellen)
Temperaturløft Opp til 100 grader
Arbeidsmedium Naturlig, Ammoniakk (R717) og vann (R718)
Kompressor teknologi Forskjellige kompressorer i hvert trinn, stempel kompressor for bunnsyklusen; hurtiggående sentrifugal vifter på toppsyklusen
Driftstid Opp mot 8000 timer per år
Forventet levetid 20+ år
Nødvendig service En stor og en liten service hvert år
Plassering Teknisk rom, størrelse avhengig av kapasitet

Spørsmål om vår teknologi?

Ta kontakt med oss

Ansatt i Aneo
Ann Merethe Lysø Sommerseth
CEO
Production environment