Varmepumpen «Frigg» – en helt unik teknologi

Den 13.februar i 2024 startet Aneo Industry verdens første industrielle høytemperatur varmepumpe til Felleskjøpet Agri SA i Trondheim. 

Se klimadåp fra Frigg, Felleskjøpet og Aneo Industry
0:00

I dag benytter de fleste fabrikker olje eller gass som energikilde. Noen er allerede elektrifiserte, men bruker el-kjel som energikilde – som både er dyrt å drifte og samtidig belaster nettet unødvendig.

Aneos løsning bidrar dermed både til å redusere klimaforavtrykket tilnærmet 100 prosent, energieffektiviserer mellom 60-80 prosent, samtidig som behovet for nettkapasiteten reduseres.

Dette er et betydelig bidrag inn i den grønne omstillingen vi skal gjennom som storsamfunn.

Innovasjonen ligger i å slå sammen to velprøvde varmepumpeteknologier til ett integrert og komplett energisystem.

Korte fakta om pilotprosjektet

Den dampproduserende varmepumpen til Felleskjøpet genererer 2 tonn damp i timen. Spillvarmen hentes fra fuktig luft som kjøles ned til 30 grader mens kondensasjonsenergien gjenvinnes.

Varmepumpen leverer 2 bara damp på 120 grader og tillegg varmtvann på 80 grader. Totalt leverer pumpen 1,5 MW med en COP på 3. Aneo er totalansvarlig for leveransen.

En gruppe mennesker som poserer for kameraet
Production environment