Vår tjenesteplattform

Du trenger ikke å være en ekspert på høytempererte varmepumper. Med vår tjenesteplattform tar vi hånd om alt for deg. Du som kunde utsetter deg ikke for tekniske risikoer, du trenger ikke gjøre store investeringer og alt utstyret er inkludert. Til en fast pris per måned.

Aneo Industry finansierer og leverer en komplett tjeneste

Vi gjennomfører først et case studie hvor vi utarbeider et endelig løsningsforslag til en totalleveranse.

Etter gjennomført casestudie vil vi sørge for å å inkludere følgende tjenester i en og samme totalleveranse:

  • Prosjektledelse
  • Prosjektering
  • Integrering
  • Rigging og installering
  • Teknologi investering og anskaffelser
  • Support og vedlikehold
  • Digitale tjenester
  • Optimalisering og monitorering
  • Opplæring av driftsoperatør i fabrikken
  • Strøm til varmepumpen

Fordeler med tjenesteavtale

1. Du kan konsentrere deg om din egen kjernevirksomhet

Aneo er totalleverandør fra A til Å og du forholder deg til kun èntotalleverandør på hele leveransen

 

2. Du får en stabil abonnementspris over 2x10 år

Du oppnår en stabil abonnementspris som inkluderer en totalpakke med forutsigbarhet.

 

3. Du slipper å finansiere utstyret selv

Vi finansierer alt av utstyr og tar all økonomisk risiko. Kunden får ingen kapitalbinding.

 

4. Ingen teknisk risiko for deg som kunde

Du slipper å eie utstyret selv. Vi tar risiko og eier og vedlikeholder all teknologi.

 

5. Vi gir deg en sparte virksomhetskostnader

Du slipper å finne ut av et komplekst økosystem med mange underleverandører samt bruke tid på prosjektledelse etc.

Verditilbud - et bærekraftig kinderegg

Nullutslipp

Ved å bytte fra fossile brennstoff til elektrisk oppvarming med damp-produserende varmepumpe, kan du redusere klimafotavtrykket ditt med nesten 100%. Dette reduserer CO2-avgifter og gir miljøfordeler.

Energieffektiviserer

Damp-produserende varmepumper gjenbruker store mengder spillvarme og energieffektiviserer produksjonsprosesser opptil 75%. Løsningen genererer en sirkulær økonomieffekt som gir et positivt bidrag til taksonomien.

Frigir nettkapasitet

Løsningen reduserer kraftbehovet i strømnettet vesentlig sammenlignet med andre elektrifiseringstiltak. Du unngår dyre effekttopper og vår løsning vil derfor kunne integreres på lokasjoner med begrenset nettkapasitet.

Production environment