Energiovervåkning

EOS -Energi Overvåknings System

Vi vet at små endringer i energiforbruk kan gi stor effekt når strømprisen er høy. Med EOS får du oversikt over energiforbruket i butikken din slik at du kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere kostnader.

Videreutvikling av EOS

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre EOS-løsningen basert på tilbakemelding fra våre kunder. Vi jobber for å skape en robust løsning som tar sikte på å møte kunders behov i dag og i framtiden.

Dette jobber vi med:

  • Månedlig rapportering
  • Tilgjengeliggjøre data fra EOS i brukervennlige rapporter
  • Forbedring av datakvalitet
  • Forbedret funksjonalitet og nytt design av EOS løsningen

 

Vi jobber også med muligheten for å kunne velge sanntidsmåling i våre utvidede tjenester. Der vil man få data i sanntid som gir mer effektiv avvikshåndtering.

 

Les mer om vår abonnementløsning

 

Production environment