Fem fordeler ved å velge elbil i 2023

I 2023 er det mange gode grunner til å velge elbil fremfor fossilbil. Vi har listet opp fem av dem. 

1. Reduserte avgifter 

Som elbileier får du fritak eller reduserte kostnader for flere avgifter. Elbiler betaler for eksempel fremdeles mindre i bompenger enn bensin- og dieselbiler. Bomkostnadene bestemmes lokalt, men staten har satt en øvre grense på at elbiler maksimalt skal betale 70 prosent av det andre biler betaler når de passerer bomringen. Elbiler betaler også maksimalt halv pris på ferger sammenlignet med hva fossildrevne biler betaler. Mange steder har elbiler også billigere parkering på kommunale parkeringsplasser. I noen kommuner er det helt gratis å parkere med elbil.

2. Færre utgifter

Den kanskje største fordelen som elbileier er at du vil spare betydelige utgifter på «drivstoff» sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. Å lade elbil er nemlig langt billigere enn å fylle fossilt drivstoff, så lenge du har mulighet til å lade hjemme. Selv med rekordhøye strømpriser, gjør strømstøtten at regnestykket udiskutabelt ender i elbilenes favør.

Elbil vs fossilbil

En elbil vil også ha lavere servicekostnader blant annet fordi motoren har færre bevegelige deler som fører til slitasje. Den trenger heller ikke vedlikehold som oljeskift, drivstoffilter og bytting av tennplugger.

3. Kjøring i kollektivfelt 

Er det mye trafikk og lange køer kan det være behagelig å benytte seg av kollektivfeltet for å spare tid og unngå irritasjon. Elbiler kan som hovedregel kjøre i kollektivfeltet, med noen unntak. Noen strekninger krever at det er minst to personer i bilen ved gitte tidspunkt på dagen, gjerne i rushtiden. Andre strekninger krever dette hele døgnet, men det er svært få. Hvilke regler som gjelder for en strekning, står opplyst på skilt. Dersom kollektivfeltskiltet har et underskilt hvor det står «gjelder ikke EL-motorvogn», betyr det at elbiler ikke kan kjøre der.

4. Klimavennlig 

Produksjon av batterier krever mye energi, dette fører gjerne til at elbil har høyere CO2 utslipp ved produksjon enn fossilbiler. Men ettersom elbilen ikke har noen direkte klimautslipp når den først har kommet på veien, vil den gjennom sitt livsløp være langt mer miljøvennlig enn konvensjonelle biler. Hvor mye mer klimavennlig elbilen er avhenger av graden av fornybar energi i strømforsyningen. I Norge, hvor strømproduksjonen er 98 prosent fornybar energi, vil elbiler alltid komme bedre ut enn bensin- og dieselbiler. 

5. Stille, trygg og komfortabel kjøreopplevelse 

Elbiler er kjent for å ha en stille og jevn kjøreopplevelse. Dette skyldes at de ikke har noen motorlyd, og at de har høyere dreiemoment enn biler med forbrenningsmotor, noe som gir en jevnere kjøreopplevelse og raskere akselerasjon. Det er sannsynlig at det i nær fremtid også vil komme strengere støyregler for å redusere støyforurensning i tettbygde strøk. Det gir elbilen enda en fordel. Til slutt bør det nevnes at elbiler stort sett tilbyr bedre sikkerhet på grunn av ny teknologi og lavt tyngdepunkt som følge av det tunge batteriet i gulvet.

Mangler du fleksibel, forutsigbar og bekymringsfri elbillading?

Tips oss om ditt borettslag eller sameie

Production environment