Aneo styrker kundesenteret 💛

Økt kundemasse og ekspansjon i Norden gjør at Aneo Mobility nå styrker kundesenteret.  

Daglig leder, Stephan Juhl Nielsen og ny leder på kundesenteret Tone-Lill Reitan

Aneo Mobility er et av de raskest voksende selskapene innenfor elbillading i Norge. Per i dag har selskapet avtaler med 800 boligselskaper med 80.000 ladeplasser. Hver måned bygger vi flere tusen nye ladeplasser. 

– Hver eneste dag får vi flere titalls nye kunder og våre ladetjenester benyttes fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør. Vi synes det er fantastisk moro at vi opplever denne veksten og rigger oss nå for å ta imot enda flere kunder, sier Stephan Juhl Nielsen, daglig leder i Aneo Mobility. Et datterselskap av fornybarselskapet Aneo.  

Flere elbileiere 

Som en følge av sterk vekst i antall elbileiere, er det flere og flere som benytter seg av lademuligheten i parkeringskjellerne. Dette gir en større belastning på strømnettet og infrastrukturen for ladeanlegget, ergo en mer avansert tjeneste fra Aneo. 

– Aneo tilbyr en ladetjeneste hvor alt fra installasjon, teknisk infrastruktur, strømleveranse, ladeboks og support inngår i en forutsigbar månedspris. Det skal være enkelt for kunden. Vår visjon er at kunden bare skal plugge kabelen i bilen, så fikser Aneo resten, legger han til. 

Behov for justeringer 

En så stor vekst på kort tid, krever omstilling. Derfor tar Stephan og hans kolleger nå grep for å kunne levere en best mulig tjeneste til alle sine kunder, uavhengig av bosted.  

– Vi har hatt stor variasjon i strømpriser i ulike prisområder i tillegg til økt kost på teknologi. Det gir jo noen utfordringer når vi skal tilby en forutsigbar modell som passer hele Norge.  Aneo skal fortsatt skal være blant de beste aktørene på pris og kvalitet, og vi jobber med spennende lanseringer, understreker Stephan Juhl Nielsen. 

Øker bemanningen 

Kundesenteret som ligger i Aneos hovedkontor i Trondheim, styrkes også som et ledd i vekstambisjonen.  

– Målet er at kundene skal få raskere hjelp når de tar kontakt og her må vi bli bedre, erkjenner Stephan.

Tone Lill Reitan har lang erfaring med kundeoppfølging og er nylig ansatt som leder for kundesenter. 

– Kundeporteføljen har vokst raskt og man har ikke tilpasset bemanningen hos kundesenteret i takt med behovet, noe som har gått ut over servicegraden. Vi øker nå bemanningen med flere ansatte på kundesenteret for å lykkes med satsingen, sier Reitan.  

Har du spørsmål til Aneo Mobility, ta kontakt med kundesenteret på (+47) 464 26 000 eller post.mobility@aneo.com. 

Production environment