Hva bør man tenke på når man skal installere elbillading i borettslaget eller sameiet?

...og hva koster det å lade i et borettslag?

Dette er noe av det borettslaget eller sameiet bør tenkte på når dere skal velge ladeleverandør, og hvilke kostnader borettslaget og beboerne bør dekke. Her er en guide til deg som ønsker å lære mer om de ulike delene av et ladeanlegg.

 

For at et ladeanlegg skal fungere feilfritt og gi en positiv ladeopplevelse for beboerne, må man nøye vurdere hele prosessen fra installasjon til bruk.

De viktigste delene som inngår i en ladetjeneste er følgende:

 

 1. Elektrisk infrastruktur
 2. Kommunikasjon
 3. Ladestasjon
 4. Selvbetjening
 5. Teknisk service
 6. Garantier/forsikring
 7. Nettleie
 8. Strømkostnader

  Book en uforpliktende befaring

1. Elektrisk infrastruktur

Den første, dyreste og viktigste komponenten av en velfungerende ladestasjon er hvilken elektrisk infrastruktur foreningen velger å bygge. Elektrisk infrastruktur kan deles inn i flere hovedkomponenter, som et nytt elektrisk skap med nye sikringer, kabler ut til parkeringsplassen, fordelingsskap eller fordelingsbokser, samt kabler ut til hver parkeringsplass.

For at ladeanlegget skal fordele den tilgjengelige strømmen optimalt mellom de forskjellige ladestasjonene, må man også sikre at installasjonen utstyres med lastbalansering, som overvåker slik at hver ladende kunde får så mye effekt som mulig uten å påvirke eiendommens effektuttak negativt. Installasjonen må også være i henhold til gjeldende forskrifter.

Når den elektriske infrastrukturen tilpasses for å inkludere en ny ladestasjon, bør foreningen sikre at dimensjoneringen som gjøres for de nevnte hovedkomponentene tilpasses for fremtidig bruk. På denne måten kan man i fremtiden utvide installasjonen slik at alle parkeringsplasser utstyres med lademuligheter uten å måtte rive ned den opprinnelige installasjonen.

Vi ser ofte at foreninger har utvidet i ulike faser, og ved hver utvidelse av ladestasjonen må man gjøre endringer i elektrisk skap og trekke om elektrisk installasjon i sin helhet, da dette ikke ble tatt med i betraktningen fra starten av.

Dette blir enda viktigere jo større installasjonen blir, siden funksjonen for lastbalansering krever at hele anlegget bygges sammen og gjør det mulig å summere alle effektene. Kostnaden for en elektrisk installasjon uten ladestasjoner ligger i størrelsesordenen 8 000–14 000 kroner (inkl.moms) per ladeplass.

2.Kommunikasjonsløsning

Når man bygger en ladestasjon, er det svært viktig å sikre at alle ladestasjonene har god tilkobling til internett. Mye av funksjonaliteten i installasjonen baserer seg på at ladestasjonene alltid er tilkoblet.

Dette kan løses ved å trekke en fysisk nettverkskabel mellom ladestasjonene eller ved å installere et nytt WiFi-nettverk på parkeringsområdet.

I noen tilfeller, når hele installasjonen er utendørs, kan man klare seg med den integrerte 4G-løsningen i ladestasjonen, men det er ikke helt sikkert at 4G-dekningen er tilstrekkelig, og ikke alle ladestasjoner har full funksjonalitet med kun 4G.

Hvor mye dette koster til slutt, er vanskelig å forutse, men den regnes med i kostnaden for elektrisk installasjon nevnt ovenfor.

3. Hvilken ladeboks?

Valget av ladestasjon er viktig basert på en rekke aspekter, som teknisk løsning, maksimal effekt, garantier og sertifikater, men kanskje mest av alt for borettslaget ut fra hvor brukervennlig den er da det er der foreningen håndterer ladingen.

Dette vil vi beskrive litt mer detaljert under neste overskrift «Selvbetjening».

Ellers bør man vurdere at leverandøren av teknologien vil være tilgjengelig, siden det er tilkoblet teknologi som stadig må oppdateres for å fungere korrekt.

Hvis leverandøren, for eksempel, går konkurs, kan ladestasjonens funksjonalitet i verste fall helt opphøre.

En ladestasjon egnet for en borettslagsinstallasjon koster mellom 6000-9000 kroner avhengig av produsent.

4.Selvbetjening – enkel oversikt er nøkkelen

I kundegrensesnittet (bedre kjent som selvbetjening) finner og kontrollerer beboerne alt som gjelder ladehverdagen sin.

Et vanlig eksempel er at man legger inn kortinformasjonen sin, og når man lader, kan man se hvor mye strøm man forbruker og ha oversikt over utestående fakturaer.

I dag finnes det mange alternativer for en forening når det gjelder å kontrollere sine ladere.

Flertallet av alle ladestasjoner som finnes i dag, kan kobles til ulike leverandørers grensesnitt. Denne tilkoblingen er mulig hvis ladestasjonen støtter OCPP 1.6 eller 2.0.1. Det er også noen ladestasjonsleverandører som ikke støtter OCPP, og som har sin egen proprietære plattform.

Det er viktig å finne ut på forhånd hvilke tjenesteleverandører man kan velge mellom, avhengig av hvilken ladestasjon man kjøper.

Generelt kan man si at ulike leverandører av ladeboksen man bruker, også tilbyr egneutviklede systemer er ganske grunnleggende, siden det er vanskelig å være optimalt tilpasset alle forskjellige segmenter og markeder som produktet selges på.

5. Teknisk service

 

Per telefon

Når ladestasjonen er bygget, og beboerne skal begynne å bruke anlegget, vil det oppstå en rekke spørsmål angående tilkobling, oppstart og løpende drift. Her er det viktig at det er mulighet for beboerne å få veiledning av norsktalende support, gjerne også i helgene.

Avhengig av systemleverandør og selskap kan en support utføre mer eller mindre avansert feilsøking på distanse.

På stedet

Hvis en ladestasjon er skadet eller bare slutter å fungere, og det ikke er mulig å koble seg opp på laderen eksternt, må en tekniker komme ut til stedet og utføre vedlikehold. Dette kan være fysiske komponenter som kretskort, kontakter eller kanskje nettverksdeler som må byttes ut. I verste fall kan det være nødvendig å bytte ut hele ladestasjonen. Det er viktig å ha en avtale på plass for hva som gjelder ved avbrudd i ladestasjonen og hvem som dekker kostnadene for å rette eventuelle feil.

6.Garantier

En ladestasjon er en installasjon som bør ha en helhetlig funksjonsgaranti, da den kan være årsak til skade på kjøretøy eller eiendom.

Velger du en leverandør er det viktig at du trippesjekker at anlegget har en garanti.

Ladestasjoner har generelt sett mellom 2–5 års produktgaranti. 

7. Nettleie

Fakturaen fra nettleverandøren kan se ulik ut avhengig av hvor i Norge man bor, men generelt så består den av tre komponenter. Disse komponentene er:

 1. Energileddet
 2. Fastleddet
 3. Offentlige avgifter

Energileddet:

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Eksempel hentet fra Elvia*

 

 

Fastleddet:

Fastleddet er det man betaler for å ha tilgang til strøm. Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen det ble brukt mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden det brukes mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn man havner på.

 

Eksempel hentet fra Elvia*

 

8.Strømkostnader

Sist, men ikke minst, er strømkostnaden som deles opp etter de fem ulike strømregionene i Norge. Nedenfor kan man se en tabell med strømpriser pr region den siste tiden

 

År: 2023

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

Desember

117,0

113,7

99,0

69,0

117,0

November

131,0

131,0

81,8

62,8

131,0

Oktober

53,9

63,1

20,3

16,1

53,4

September

1,4

72,0

12,4

9,9

1,4

August

25,1

91,1

25,1

20,0

23,8

Juli

46,0

85,9

35,7

22,3

46,5

Juni

91,6

120,6

29,3

21,7

91,6

Mai

98,3

100,8

39,8

21,9

98,7

April

138,7

138,7

87,0

40,4

141,1

Mars

140,8

140,8

80,2

49,0

141,3

Februar

143,6

143,7

60,8

31,6

138,5

Januar

 158,2

158,3

87,0

46,4

161,0

Snittpris 2023

95,5

113,3

54,9

34,2

95,4

Interessert i å høre mer om våre ladetjenester?

Book en kostnadsfri befaring som også er helt uforpliktende.

Da vil en av våre eksperter gå gjennom aktuelle parkeringsplasser/garasje, og se hvilke behov som trengs av installasjon av et lastbalansert og administrasjonsfritt ladeanlegg. 

Det tar normalt ikke mer enn 30 minutter for å samle informasjonen vi trenger for å gi dere et pristilbud.

Fyll ut skjemaet, så tar en av oss kontakt for å avtale tid.

* Påkrevde felt
Samtykker

Aneo vil kunne sende deg relevant informasjon og nyheter. Du kan når som helst reservere deg mot utsendelsene. 

Ved å sende inn skjemaet, godtar du vår personvernerklæring

Production environment