Veien til en utslippsfri byggeplass

Innen 2030 skal norske bygge- og anleggsplasser bli utslippsfrie. For å redusere utslippene må aktører i bransjen tenke nytt og utvikle nye løsninger. Det gjør Aneo.

Bygge- og anleggsbransjen er blant de største næringene i Norge. Totalt bidrar bransjen, direkte og indirekte, til rundt 15% av de samlede klima-gassutslippene. Ifølge tall fra SSB slipper bygge- og anleggsvirksomheten ut i overkant av 2 millioner tonn CO2 årlig. Dette er en bransje i sterk vekst som håndterer svært energikrevende prosesser.

Production environment