Møt våre nyeste kollegaer på Gjøvik

Aneo er i vekst, og vi ansetter nå mange dyktige kollegaer rundt om i landet, som skal være med å skape bedre tjenester, lønnsomhet og opplevelser for våre kunder. Ikke minst, vil de ha en viktig rolle med å bidra til grønn energiomstilling og elektrifisering av samfunnet.

Aneo har fått tre nye medarbeidere på vårt kontor i Gjøvik. Fra venstre: Øyvind Dæhlen, Olav Andre Melgård og Alf Inge Tunheim

Tre av dem er nylig ansatt på vårt kontor i Gjøvik innenfor ulike fagområder, ventilasjon og byggautomasjon, kuldeanlegg og forretningsutvikling.

 

Ventilasjonskompetanse

Vår første nye ansatt, Øyvind Dæhlen, har over 20 års erfaring innenfor byggautomasjon og ventilasjonsfaget. Han har jobbet som prosjekt og teamleder for Johnsons Controls i Oslo, og så som avdelingsleder i klimaavdelingen til Caverion i Gjøvik. Øyvind har jobbet med mellomstore og store prosjekter med leveranse av automatikk, varme og ventilasjon i hovedsak innenfor sykehus og renromsindustri i Oslo, samt næringsbygg. 

-Jeg har lagt merke til at Aneo er en ledende bedrift i den pågående elektrifiseringen, og som er innovativ i sin arbeidsmetodikk og tilnærming til faget, og mitt ønske om å være en del av det førte til at jeg søkte meg til Aneo, sier Dæhlen. 

Dæhlens tverrfaglige arbeidserfaring vil bidra godt inn i Aneo sitt segment for energieffektivisering for å holde et kontinuerlig fokus på det komplette spekteret av fagområder som det arbeides med. Ventilasjon er en viktig del av helhetlig drift av energiinfrastrukturen.

 

Vi styrker kompetansen på kuldeanlegg

Vår andre nye ansatt er Olav Andre Melgård, 36 år fra Brumunddal. Olav Andre er utdannet ved Trondheim Tekniske fagskole, der han studerte kulde- og varmepumpeteknikk. Han kommer fra CoolTeam AS, som er en av landets største kuldeentreprenører, der han har jobbet siden 2009. Han har lang erfaring innenfor montasje, igangkjøring og service av kuldeanlegg mot dagligvarebransjen.

-Jeg ønsket nye utfordringer og personlig vekst. Her hos Aneo så er jeg sikker på å få dette, sier Melgård.

Melgårds lange erfaring og kompetanse vil bidra til at vi får effektivisert og energioptimalisert enda flere kuldeanlegg ute hos våre kunder.

 

Energileveranse og forretningsutvikling

Vår tredje nye ansatt er Alf Inge Tunheim. Han er ansatt som Forretningsutvikler i Aneo konsernet og skal jobbe med å skape merverdi mellom de ulike avdelingene og tjenestene i selskapet. Alf Inge er 42 år og opprinnelig fra Alta, men har vært bosatt i mange år på Gjøvik. Han har lang erfaring fra energibransjen, der han har jobbet i ulike roller i hele karrieren. Hovedsakelig med prosjektutvikling rundt fjernvarme i Eidsiva Bioenergi. Han er utdannet sivilingeniør i miljøfysikk ved NMBU på Ås, har vært forsker på biobrensel ved Universitetet i Minnesota, samt jobbet med forskning og utvikling i nettselskapet Elvia. I Elvia hadde han porteføljeansvar for forbrukersamspill, og bidro blant annet inn i et prosjekt sammen med OSO Hotwater der de testet ut hvordan varmtvannsberedere kan støtte kraftsystemet og spare forbrukere og nettselskap penger.

- Det har blitt lagt merke til i bransjen at Aneo har tatt en tydelig rolle i den pågående elektrifiseringen og energieffektiviseringen som er sentralt i det grønne skiftet. Denne reisen vil jeg gjerne være med på, forteller Tunheim

Tunheim skal jobbe med å se på mulighetene for merverdi mellom alle tjenestene vi tilbyr i Aneo. I første omgang vil han jobbe med å inkludere strømleveranse i Aneo Retail sine produkter.  

 

Vi er svært glade for å ha våre nye ansatte om bord, og vi ser frem til å jobbe med dem og dra nytte av deres ekspertise og erfaring for å kunne gi våre kunder enda bedre løsninger. Vi har stor tro på at vårt selskap vil fortsette å vokse og utvikle seg takket være deres bidrag og innsats.

En person med langt hår som blåser i vinden, Aneo-logoen er foran

Jobbe hos oss

Har du lyst til å jobbe for å endre kraftbransjen og ta del i det grønne skiftet? Se hvilke muligheter vi kan tilby deg!

Jobb hos oss
Production environment