Vår tjeneste

Infrastruktur for smart elbillading tilgjengeliggjør lading til flere.

Smarte ladeanlegg

Gjennom etablering av felles infrastruktur kan Aneo Mobility legge til rette for smartlading til flere, både de som har ladbar bil i dag, men også for de som vil få et ladebehov i fremtiden.

Det smarte ladesystemet benytter tilgjengelig effektkapasitet for strøm på eiendommen, og fordeler denne på en smart måte som muliggjør at man kan lade flere biler enn om man har hatt egne frittstående ladere.

Den effektive ladingen er mulig ved at alle ladere i ett ladeanlegg kommuniserer mot samme styringssystem som vil fordele den til enhver tid tilgjengelig effekt. Den aktuelle effekten avgjøres av flere faktorer som samtidige antall biler tilkoblet og tilgjengelig effekt i strømnettet. 

Våre anlegg dimensjoneres med ladere som støtter en effekt 22 kW på 400V TN nett og 11kW på 230V IT anlegg. Med utnyttelse av samtidighetsfaktor vil den totale utbyggingen være dimensjonert etter bransjestandarden som er 1,5 kW per p-plass. Dette vil normalt sett være god nok kapasitet til at vi kan levere lading til alle i og med at ladingen vil foregå gjennom hele døgnet og med ulikt ladebehov blant kundene. Når flere biler lader samtidig vil effekten gå ned.

Etter infrastrukturen er satt opp og laderne installert, vil Aneo Mobility ta hånd om all administrasjon og drift av anlegget med tilhørende ladere.

Aneo Mobility sørger også for drift av ladeanlegget. Det innebærer at vi har utstyr i ladeanlegget som kommuniserer med vår skybaserte løsning for styring av lading. Dette gir oss mulighet til å ha kontroll på ladingen og rette eventuelle feil som måtte oppstå. Vi vil også utføre lovpålagt vedlikehold/kontroller av anlegget for å sikre at dette er i forskriftsmessig stand.

Aneo Mobility bygger primært på en slik måte at alle p-plasser klargjøres for lading (Plug & Play). Dette gjøres gjennom at det etableres såkalte bakplater på alle plasser. Disse bakplatene forsegles med blinddeksel for å hindre berøring av strømførende komponenter.

Ladeabonnement for beboer

Når infrastrukturen er etablert åpner vi for bestilling av ladeabonnement for kundene. Abonnement på lading bestilles enkelt på våre nettsider. Er ladeanlegget forberedt for lading på alle parkeringsplasser (Plug & Play), vil vi kunne sende laderen til deg som kunde i posten. Denne kan du enten velge å montere selv eller bestille monteringshjelp fra oss. Er du kunde på et ladeanlegg som ikke er klargjort på forhånd vil installatør ta kontakt for montering av laderen.

Gjeldende til og med 28. desember for eksisterende kunder.

Abonnementet gir tilgang til ladetjenesten på en enkel og forutsigbar måte og inkluderer: Leie av lader, strøm, nettleie, kundeservice og vedlikehold, samt Min side: en løsning hvor du kan gjøre endringer på eget abonnement og muligheten til å styre egen lader.

Gjeldende for alle som blir kunde fra og med 29. november og gjeldende for eksisterende kunder fra og med 29. desember 2023. 

Som Ladekunde har du et abonnement hos Aneo med tilgang på lader, strøm og kundeservice. Aneo står for all service og vedlikehold. Du trenger ikke å investere i en egen lader, men leier denne fra oss. Vi vil ta oss av nødvendige oppdateringer og service på laderen. Som Ladekunde får du også tilgang til Min Side hvor du blant annet kan se hvor mye du lader, styre laderen din og administrere abonnementet ditt.

Våre smarte ladere kan styres fra et skybasert system og støtter opp mot 22 kW på 400V TN nett og 11kW på 230V IT anlegg. Hvor mye effekt man får vil være avhengig av flere forhold. Blant annet ladehastigheten på bilen, hvor mange som lader samtidig, og hvor mye effekt som er tilgjengelig i det lokale strømnettet.

Alle ladere er godkjente og tilfredsstiller nødvendige krav til elektrisk utstyr.

Våre ladere støtter ISO/ICE 15188 noe som i fremtiden muliggjør kommunikasjon mellom lader og bil, slik at lading kan gjøres enda mer effektivt, blant annet at man kan lade ihht gjenværende batterikapasitet.

Laderne støtter tilgangskontroll med ladebrikker (RFID). Enten Aneo Mobility sine egne ladebrikker, men også de fleste ladebrikker fra andre som for eksempel Elbilforeningen.

Dette er spesielt viktig i utendørs ladeanlegg, hvor man kan låse laderne og sikre egen tilgang til laderen. Denne benyttes da for start og stopp av lading. 

Våre ladetjenester baseres seg på at brukerne må benytte sine egne ladekabler. Det er viktig at man benytter godkjente ladekabler som støtter ladeeffekt som bilen er godkjent for. Dette for å ivareta brannsikkerhetsmessige krav.

Aneo Mobility vil bidra til at flere kan kjøre elektrisk gjennom å tilgjengeliggjøre lading for flest mulig. Dette vil bidra til at vi kan oppnå våre klimamål samtidig som dere ikke behøver å være eksperter på alt som har med elbillading å gjøre.

Production environment