en svart ladeboks med gult klistremerke på et gjerde

Tjenestebeskrivelse

Aneo Drift 

Aneo Drift er en driftsmodell hvor Aneo overtar driften av Eierens Ladeanlegg "as is". 

Ladeanleggseier bærer all risiko og ansvar for Ladeanlegget, og dets faktiske og tekniske beskaffenhet. Aneo vil kunne gi Eier råd om nødvendige og hensiktsmessige oppgraderinger dersom slike avdekkes.

Dette inngår i Aneo Drift  

Aneo overtar strømavtalen

Med Aneo Drift overtar Aneo strømavtalen for en eller flere strømmålere i Eierens Ladeanlegg.

Aneo fordeler strømforbruk inkl. nettleie på de ulike brukerne av Ladeanlegget etter faktisk bruk per ladepunkt kostnads- og administrasjonsfritt for Eieren.

Strøm som relateres til annen bruk enn den enkelte Ladekundes forbruk faktureres Eier særskilt i henhold til Avtaledokumentet.

Betaling for beboeres ladetjeneste 

Den enkelte Ladekunde tegner ladeabonnement med Aneo og betaling for forbruk skjer til Aneo i samsvar med Ladekundens gjeldende abonnement.

Min Side

Ladekunden får tilgang til Min Side fra Aneo hvor man finner oversikt over eget forbruk samt alle andre funksjonaliteter som appen til enhver tid tilbyr.

Kundeservice

Ved behov for bistand knyttet til Ladekundens ladeabonnement, min side eller leid lader, har Ladekunden tilgang til Aneos kundeservice som kan kontaktes på telefon eller e-post.

Feil eller mangler som Eier bærer risikoen for håndteres direkte mellom beboer og Eier.

Production environment