Lastbalansering – hva er det, og hvorfor er det viktig når flere elbiler lader samtidig?

Enten om du kjenner til ordet «lastbalansering» eller ikke, spiller den en viktig rolle i et velfungerende ladeanlegg. Her er litt om hvorfor lastbalansering er gull verdt i borettslaget.

 

Hvit bil lader, mann i bakgrunn

Slik fungerer det – kort forklart

Et lastbalansert anlegg overvåker strømforbruket ved hvert ladepunkt. Når en ny bil kobler seg til ladeanlegget, justeres strømtilførselen deretter for å holde det balansert og rettferdig fordelt.

Dette skjer i sanntid, slik at alle elbilene på parkeringsplassen får lade jevnt og samtidig. Når mange elbiler er koblet til på samme tid kan ladehastigheten gå noe ned.

TIPS! Kobler du til til elbilladeren hver gang du kommer hjem kan ladeanlegget gjøre jobben sin mens bilen står parkert. Slik sørger du for at du alltid har nok strøm på tanken til neste kjøretur. 

Derfor er lastbalansering smart å ha i borettslaget

Et lastbalansert ladeanlegg sørger for at den tilgjengelige strømmen blir fordelt proporsjonalt mellom elbilene som lader.

Hvis det ikke er nok strøm tilgjengelig på et tidspunkt, blir bilene satt i kø. Da fordeles strømmen rettferdig, og hindrer at anlegget blir overbelastet – som igjen risikererer at hovedsikringen går. 

Med et lastbalansert ladeanlegg får borettslaget eller sameiet bedre kontroll på strømforbruket og driftssikkerheten øker.

 

Les mer om ladetjenester fra Aneo 

3 fordeler med lastbalansering

  1. Flere kan lade samtidig – uten store kostnader  

Med et lastbalansert ladeanlegg dekker man et ladebehov, slik at flest mulig får ladet elbilen sin på samme tid – uten store kostnader.

  1. Effektiv ressursbruk

Lastbalansering effektiviserer utnyttelse av strømnettet og reduserer behovet for dyre oppgraderinger.

  1. Minimerer kostnader knyttet til nett

Lastbalansering bidrar til å minimere kostnadene knyttet til strømnettet. Det er mer økonomisk å optimalisere strømfordelingen man allerede har enn å bygge ut kapasiteten.

Production environment