Elsäkerhetsverkets vedtak om Easee-ladere

15 mars innførte Svenske myndigheter salgsforbud av Easee-ladere i Sverige. Salgsforbudet er innført på bakgrunn av krav til jordfeilbrytere og DC-beskyttelse. Easee jobber med en anke både mot salgsforbudet og den umiddelbare tiltredelsen. 

Elsäkerhetsverkets avgjørelse er kun gjeldende for Sverige. I en pressemelding har Easee uttalt:
"Kunder av Easee kan fortsette å lade trygt, som vanlig, og trenger ikke å foreta seg noe."

Easee understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet, noe som også fremheves i Elsäkerhetsverkets rapport. Vi er i løpende dialog med Easee om eventuelle konsekvenser i Norge, og vil vi komme tilbake med mer informasjon for våre kunder og samarbeidspartnere i så tilfelle.

Ønsker du å vite mer om Easee og vedtaket i Elsäkerhetsverket?

Se spørsmål og svar fra NKOM her

Production environment