Kvinne og jente står ved siden av en ladeboks

Reforhandling av deres ladeavtale

For å få tilgang til de beste prisene våre anbefaler vi alle borettslag som ble kunde av oss før 1. januar 2021 å reforhandle deres avtale.  Det gagner både elbilistene og fellesskapet 💚 

Hvorfor finnes det ulike ladeavtaler? 

Da vi startet opp i 2019, tilbød vi lading som en abonnementstjeneste til et umodent elbilmarked. Med få elbiler i våre ladeanlegg var det kun de som ladet som betalte - det var både elbilister og fossilbileiere fornøyde med.

Men tidene har endret seg.

Samtidig som elbilene har rullet ut på norske veier, har vi fått nytt lovverk. Fra 1. januar 2021 ble borettslags- og eierseksjonsloven endret til at alle beboere har rett til lading hjemme. Forutsetningen er at de må ha rett til å parkere, enten på egen p-plass eller på felles parkeringsområde, og betaler for strømmen selv. 

Det nye lovverket gjør at elbillading, på lik linje som med heis-installasjon, lekeplass og snørydding har blitt en felleskostnad for boligselskapet. 

Hva betyr den nye lovgivningen for ditt borettslag?  

Alle borettslag og sameier som signerte avtale med oss før det nye lovverket trådte i kraft har signert på "gammel modell". Det vil si med priser hvor alle betaler et engangsbeløp for tilgang til ladeanlegget, og en høyere fast månedlig pris for ladepakke.  

Dette har typisk vært en etableringspris på kr 4990,- samt en gjennomsnittlig ladepakkepris på kr 449,- per måned.  

Alle boligselskap som har signert avtale med oss etter 2021, har en annen avtale, der de faktureres månedlig for ladeanlegget. Når fellesskapet tar kostnaden for infrastrukturen, faller den ekstra kostnaden for tilgang til ladeanlegget bort og ladekundene får en lavere ladepakkepris per måned.  

Hvorfor skal dere reforhandle deres avtale?  

For å få tilgang til de beste ladepakke-prisene våre anbefaler vi alle borettslagskunder på gammel modell å reforhandle avtalen til en ny modell fra 2021. 

Dette gagner elbilistene og fellesskapet.

Vi er også i gang med å rulle ut flere nye og spennende tilleggstjenester som vil gjøre deres borettslag smartere og mer bærekraftig. Disse vil kun være tilgjengelig for kunder på “ny ladeavtale”. 

Ønsker dere å reforhandle deres ladeavtale?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

* Påkrevde felt

Q&A 

Hva koster det for fellesskapet hvis vi reforhandler avtalen vår? 

Boligselskapet faktureres en fast sum per måned for ladeanlegget. Dette fordeles normalt på beboerne ved en minimal økning i felleskostnader. 

Må ladekunder bestille nye ladeabonnement ved en reforhandling? 

Nei, ladeabonnement til alle eksisterende ladekunder vil automatisk justeres til ny prismodell. Vi vil informere via SMS når prisene justeres. 

Får vi rimeligere ladeabonnementspriser om vi reforhandler ladeavtalen? 

Ja, prisene på ladeabonnementene vil bli lavere fordi kostnaden for anlegget fordeles på fellesskapet, fremfor kun på de som lader.   

Hvilke goder får vi ved reforhandling av ladeavtalen?  

  • Lavere pris på ladeabonnement
  • Tilgang til smarte og bærekraftige tilleggstjenester 

Hvorfor betaler vi en høyere pris enn det som står på nettstedet? 

Det er fordi ditt boligselskap ikke har reforhandlet sin avtale og har en ladeavtale med priser fra "gammel modell". Enkelte avtaler har også spesielle forhold ved seg som kan avvike fra ordinære priser. 

Production environment