Anleggsprosjekt

Vaterlandsveien

Vaterlandsveien er et VA-prosjekt der Aktiv Veidrift bygger nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Prosjektstart
Jan 2022
Kunde
Asker kommune
Bespart kg Co2-e
16 333
Energi kWh
18 221
Ladeøkter
192
Elektriske maskiner
4

Vaterlandsveien

Prosjektet i Vaterlandsveien tar i bruk to store, elektriske gravemaskiner. Prosjektet krever gode logistikk- og ladeløsninger ettersom Vaterlandsveien er en trafikkert vei. Vi vil flytte ladecontaineren underveis i prosjektet for å sikre den mest effektive driften i prosjektet. Prosjektet ble startet opp på nyåret 2022 og har en varighet på rundt seks måneder. Store deler av prosjektet vil gå utslippsfritt.

Vaterlandsveien er et VA-prosjekt det Aktiv Veidrift bygger nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg. Arbeidet strekker seg over rundt 700 meter. Det er tatt ut ca. 8000 m² løse fjellmasser. Det skal legges nye kabelgrøfter på en strekning på omtrent 800 meter og et avfallssug på 650 meter. Til slutt skal det opparbeides fortau på begge sider av Vaterlandsveien og asfaltering av fortau og veibane.

Asker kommune som byggherre

Vaterlandsveien er et av flere delprosjekter med Asker kommune som byggherre. Formålet med å velge en rekke delprosjekter er å få testet den tekniske løsningen og tjenesteleveransen på prosjekter med varierte oppgaver, forskjellige entreprenører, nettselskap og elektriske maskiner, slik at konsortiet opparbeider seg bred erfaring om ulike typer utslippsfrie prosjekter.

Production environment