Anleggsprosjekt

Bredbåndsutbygging for Telenor

På oppdrag fra Telenor skal Tessta i gang med utbygging av FTTH. Telenor ønsker å teste ut fremdrift og utførelse av et prosjekt som gjennomføres med elektriske maskiner. Det skal vi bidra med. Med Aneo Build som elektrifiseringspartner benytter prosjektet en mobil Hummingbird som sørger for effektiv drift av maskinparken. 

Prosjektstart
Juni 2022
Kunde
Tessta Connect
Bespart kg CO2-e
750
Energi
802 kWh
Ladeøkter
16
Elektriske maskiner
1

Test periode frem til sommeren

Anlegget startet opp 7. juni med en planlagt varighet på fire uker. Telenor som byggherre ønsker å bruke de første ukene av prosjektet til å innhente erfaring og øke forståelse rundt utslippsfritt arbeid. For å bistå Telenor i test perioden leverer vi ukentlige rapporter der vi måler og analyserer på blant annet forbruk, lademønster, fremdrift og tidsbruk. Arbeidet gjennomføres med en elektrisk graver fra Nasta. Prosjektet strekker seg over lengre veistrekker og det er lite tilgjengelig kapasitet i området. Vi leverer derfor en Hummingbird som gir tilstrekkelig kapasitet og en mobil hurtiglader.

 

Uten den supporten og hjelpen jeg fikk fra Aneo Build hadde denne piloten aldri gått så bra - Anleggsleder Bjørn 
Production environment