Anleggsprosjekt

Petersrønningen

Asker kommune har ambisiøse klimamål og har forpliktet seg til å stille krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2025. Med Aneo Build som elektrifiseringspartner benytter prosjektet både en BoostCharger og en mobil Hummingbird som sørger for effektiv drift av maskinparken. 

Prosjektstart
Sep 2021
Kunde
Asker kommune
Bespart kg CO2-e
89 831
Energi kWh
100 156
Ladeøkter
422
Elektriske maskiner
4

Prosjektet på Petersrønningen startert i september 2021 og ble ferdigstilt oktober 2022. Etter ett år i drift har prosjektet spart i underkant av 90 000 kg CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer et årlig forbruk fra 56 personbiler! 

 

Asker ønsker å være en foregangskommune for utslippsfrie løsninger på byggeplass gjennom blant annet å premiere entreprenører som klarer å levere på strenge klimakrav. Gjennom denne satsningen har et prosjekt på Petersrønningen på Nesøya blitt identifisert som et egnet miljøprosjekt. Pilotprosjektet er et prosjekt som vil være en kombinasjon av vann- og avløpsarbeid og byggearbeid.

 

Entreprenørbedriften Aktiv Veidrift har et tydelig miljøfokus med en maskinpark som inneholder flere utslippsfrie alternativer. Gjennom prosjektet har de benyttet seg av to store elektriske gravere, lastebiler og varebiler. Til sammen har disse kjøretøyene hatt hele 422 lynladeøkter!

Anleggsleder og maskinfører i prosjektet

Aktiv Veidrift er en etablert grunnentreprenør med spisskompetanse innenfor VA, vei og vedlikehold. På Petersrønningen skal to pumpestasjoner rives, og en ny og forbedret skal bygges. Det skal legges nye vann-og avløpsrør fra den ene pumpestasjonen til den andre, og arbeidet strekker seg over 500 meter. Store deler av bygningsarbeidet skal pågå i umiddelbar nærhet til et boligområde. Dette prosjektet har spart naboer for både støy og utslipp gjennom hele prosjektperioden. 

 

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Kommunen legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle Askersamfunnet og satser tungt på innovasjon og digitalisering.

Vil du høre mer?

Vi har samlet og analysert data gjennom hele prosjektperioden. Lurer du på hvordan maskinførerne fikk til å jobbe gjennom hele arbeidsdagen? Eller hvordan lademønsteret i prosjektet ser ut? Vi deler gjerne våre driftserfaringer med deg!

Kontakt oss her!
Production environment