Byggeprosjekt

Våre prosjekter - Fossilfri byggeplass på Nidarvoll skole | Aneo Build

Nidarvoll skole gjennomføres som fossilfri byggeplass. Prosjektet benytter en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner og størst mulig grad av utslippsfri oppvarming og byggtørk. Med Aneo Build som elektrifiseringspartner benytter prosjektet en BoostCharger som sørger for effektiv drift av maskinparken. 

Prosjektstart
Januar 2022
Kunde
Trondheim kommune
Bespart kg CO2-e
36 801
Energi kWh
41 052
Ladeøkter
261
Antall elektriske maskiner
4

Enova-støtte

Pilotprosjektet er en del av det Enova støttede prosjektet med Trondheim kommune, Nordic Booster og Aneo Build. Prosjektet består av tre delprosjekter med Trondheim kommune som byggherre, der byggingen av Nidarvoll skole er et av disse tre. Formålet med å velge tre delprosjekter er å få testet den tekniske løsningen og tjenesteleveransen på prosjekter med varierte oppgaver og forskjellige entreprenører, slik at konsortiet opparbeider seg bred erfaring om ulike typer utslippsfrie prosjekter.

Storskala byggeprosjekt

Nidarvollprosjektene er et storskala byggeprosjekt med Skanska som hovedentreprenør, bestående av Nidarvoll skole inkludert dobbel idrettshall og Nidarvoll Rehabiliteringssenter. Gamle Nidarvoll skole og to helsehus skal rives og erstattes av passivhus med lavt energiforbruk. Prosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass med en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner, samt størst mulig andel utslippsfrie oppvarming og byggtørk. Nærliggende nettstasjoner er dimensjonert for å dekke energiforbruket til de ferdigstilte byggene, som har betydelig lavere elektrisk effektbehov enn byggeplassen. 

Med leveransen av energitjeneste og ladeinfrastruktur fra Aneo Build får man dekket behovet til de utslippsfrie anleggsmaskinene uten å måtte gjøre en unødvendig og samfunnsøkonomisk svak oppgradering av nettstasjonene. Vi og Nordic Booster vil ta del i prosjektet i faser med grunnarbeid og arbeid utomhus, samt noen perioder på riggen. Delprosjektet vil vare fra oktober 2021 til høsten 2024.  

 

Production environment